TOP

KYBEZ

MMR rozdělí 400 milionů na rozvoj ICT v obcích

V dubnu byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce.

 

30. červnu 2014 byl příjem žádostí uzavřen.  Pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR přijali celkem 215 projektových žádostí o finanční podporu. Podpořeny budou projekty do vyčerpání alokace výzvy ve finanční výši 400 milionů korun (navýšené z původních 250 mil. Kč).

 

„Zájem ve výzvě byl enormní. Poptávka přesahuje připravenou finanční alokaci o přibližně 300 milionů korun. Konsolidace IT a nové služby technologických center v obcích je poslední výzvou v této oblasti v tomto programovém období. Měla by přispět rozvoji eGovernmentu ve veřejné správě a k úspěšnému vyčerpání maxima prostředků z Integrovaného operačního programu do konce roku 2015,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.