TOP

KYBEZ

AI a autonomní vozidla: Budoucnost dopravy a bezpečnost na silnicích

Autor obsahu – Michaela Petrášová

Představte si scénář. Městskými ulicemi si klidně projíždějí skupiny samořiditelných autobusů a kyvadlových dopravních prostředků, směřujících hladce ke svým cílům. Moderní jízdní platformy efektivně nasazují autonomní vozidla, která sdílejí cestu mezi cestujícími s podobnými trasami, zatímco automatizované taxíky elegantně přepravují cestující k metru, kde mohou pokračovat v další části své cesty. Ti, kdo vlastní tradiční vozidla, mohou objevit, že sdílená autonomní doprava plně vyhovuje jejich potřebám, čímž snižují potřebu osobních automobilů. Výsledkem je snížená zácpa na silnicích díky úbytku vozidel v ulicích. Zdá se vám to příliš futuristický? Možná, avšak tento obraz není vůbec tak vzdálený od reality, jak by se mohlo zdát.

 

Autonomní vozidla: Bezpečná, efektivní a udržitelná doprava

Autonomní vozidla a umělá inteligence způsobily revoluci v dopravním průmyslu, nabízejí nové možnosti mobility a přinášejí řadu ekonomických a společenských výhod. Tyto pokroky mají potenciál přetvořit naše města a změnit způsob, jakým cestujeme.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že do roku 2040 budou autonomní vozidla představovat až polovinu všech cest po silnicích, je zřejmé, že tato technologie bude mít významný dopad na způsob, jakým dojíždíme, a na bezpečnost silničního provozu.

Jednou z hlavních výhod zavedení AV do dopravy je eliminace lidské chyby tím, že využívají algoritmy AI k rychlému rozhodování na základě dat v reálném čase, což může zachránit mnoho životů.

Kromě toho mohou zlepšit plynulost dopravy a snížit dopravní zácpy díky analýze vzorců, optimalizaci tras a komunikaci s ostatními vozidly. Tyto pokroky nejen zkracují dobu jízdy, ale méně čekání v dopravních situacích pomáhá také šetřit palivo a redukovat emise skleníkových plynů, které vznikají při zbytečném zastavování motorů. Automatizované řídicí systémy mohou také minimalizovat nadměrné brzdění a zrychlování, což též snižuje spotřebu paliva a vede k udržitelnější dopravě.

Mimo to mají umělá inteligence a autonomní vozidla potenciál revolučně změnit mobilitu osob se zdravotním postižením, starších osob a osob s omezenými možnostmi dopravy. Tím, že odstraňují potřebu lidských řidičů, poskytují AV vozidla nově nalezenou nezávislost a dostupnost a efektivně přepravují cestující do jejich cílů.

Senzory a algoritmy poháněné umělou inteligencí mohou navíc nepřetržitě monitorovat prostředí a v reálném čase odhalovat potenciální nebezpečí, jako jsou chodci nebo překážky. Díky tomu mohou autonomní vozidla činit proaktivní rozhodnutí a podnikat potřebné kroky, aby se vyhnula nehodám.

 

Jak AI řídí autonomní vozidlo?

Umělá inteligence je pro provoz autonomních vozidel zásadní. Funguje jako „mozek“ vozidla, analyzuje data z různých senzorů a činí okamžitá rozhodnutí. Klíčovou složkou AI v tomto procesu je strojové učení. Tyto algoritmy umožňují vozidlům učit se z rozsáhlých souborů dat, shromážděných během mnoha kilometrů jízdy, což vede k postupně lepším a lepším rozhodovacím schopnostem a možnostem se dynamicky přizpůsobovat měnícím podmínkám na silnici a vyvíjejícím se dopravním scénářům.

Díky okamžitému zpracování dat ze senzorů tak umožňují algoritmy AI těmto vozidlům přijímat rozhodnutí přímo na místě, například zpomalit nebo zastavit při detekci chodce přecházejícího silnici. Tato schopnost zvyšuje bezpečnost a zajišťuje včasnou reakci na potenciální nebezpečí.

Kromě toho počítačové vidění, další zásadní technologie AI, umožňuje vozidlům vnímat a interpretovat své okolí. Algoritmy počítačového vidění tak dokáží s využitím informací z kamer a senzorů rozpoznávat objekty, rozpoznávat dopravní značky a chápat složité situace.

Některá samořídící vozidla navíc využívají ke komunikaci s cestujícími zpracování přirozeného jazyka (NLP) prostřednictvím technologie rozpoznávání hlasu. Díky využití systémů NLP řízených umělou inteligencí mohou tato vozidla rozumět mluveným příkazům, poskytovat odpovědi a detekovat relevantní objekty, jako jsou chodci, jiná vozidla, semafory a dopravní značky, což zvyšuje celkový uživatelský komfort.

 

Výzvy budoucnosti autonomních vozidel

Proces implementace autonomních vozidel do našeho každodenního života bude záviset především na investicích veřejných i soukromých subjektů do potřebné infrastruktury.  V současné době infrastruktura, jako jsou semafory a dopravní značky, slouží lidským řidičům, ale v budoucnu mohou města přijmout digitální systémy řízení dopravy, které budou sdělovat základní informace přímo autonomním vozidlům, jako jsou rychlostní limity a omezení odbočování. Jakmile se AV stanou primárním způsobem dopravy, bude třeba upravit i vozovky. Bezpečnostní opatření, jako jsou zvýšené obrubníky nebo svodidla, bude možná nutné přehodnotit s ohledem na sníženou pravděpodobnost nehod způsobených rozptýlenými lidskými řidiči.

V současné době je však této problematice věnována jen omezená pozornost, neboť se soustředí především na bezpečnostní problémy související se samotnými autonomními vozidly. Jednou z hlavních obav spotřebitelů a odborníků v souvislosti s vozidly bez řidiče je jejich zranitelnost vůči kybernetickým útokům. Vzhledem k tomu, že autonomní vozidla spoléhají na pokročilé počítače a technologie, jsou potenciálně otevřená hackerům (a ti si toho všimli). Mezi možné cesty k hacknutí AV patří např. získaný vzdálený přístup přes Bluetooth, vložení specializovaného zařízení do vozidla či zásah do senzoriky vozidla. Převzetí kontroly nad AV tak může ku příkladu přinutit vozidlo projet stopku nebo přehlédnout navigační pokyny, což téměř jistě způsobí dopravní nehodu a vážné havárie, které mají za následek katastrofální zranění všech zúčastněných. Je proto namístě věnovat bezpečnosti AV zvýšenou pozornost.

Jak vidíte, přestože budoucnost autonomních vozidel je velkým příslibem, stále přetrvávají problémy, které je pro hladký přechod je třeba řešit. Spolupráce mezi tvůrci politik, vedoucími představiteli průmyslu a technologickými inovátory je tedy nezbytná pro stanovení předpisů, zajištění bezpečnosti dat a rozvoji schopností umělé inteligence.

Nicméně s umělou inteligencí, která je hnací silou inovací, stojíme na prahu dopravní revoluce, která utváří bezpečnější, efektivnější a udržitelnější budoucnost mobility.

 

Zdroje: https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/a-new-look-at-autonomous-vehicle-infrastructure, https://www.autosinnovate.org/initiatives/innovation/autonomous-vehicles/benefits-of-havs, https://www.linkedin.com/pulse/future-transportation-ai-autonomous-vehicles/, https://medium.com/@jrparker07/ai-and-autonomous-vehicles-shaping-the-future-of-transportation-6da5fee7990c, https://appinventiv.com/blog/ai-in-self-driving-cars/, https://www.hlmlawfirm.com/blog/can-driverless-vehicles-be-hacked/