TOP

KYBEZ

Nástroje pro kyberbezpečnost a PKI infrastrukturu na novém webu ProID.cz

Společnost MONET+ tento týden redesignovala svůj produktový web https://proid.cz. Nově na něm prezentuje celou paletu svých nástrojů a řešení, pomáhající organizacím zajistit jejich kyberbezpečnost a digitální identitu.

Jedná se jak o nejrůznější metody pro multifaktorovou autentizaci (čipové karty, mobilní aplikace, USB tokeny), tak i o samotné budování PKI infrastruktury, certifikačních autorit či nástavbových modulů.

Nejde však jen o produkty. Web obsahuje i edukační část, kde jsou dostupné podrobné případové studie a odborné články. Podrobně jsou popsána i specifika konkrétních oborů (zabezpečení nemocnic, úřadů, bank…) Kromě toho si návštěvníci mohou vypočítat „Security index“ své organizace a získat zdarma ukázkovou instalaci popisovaných nástrojů. Více na webu https://proid.cz.