TOP

KYBEZ

Ne – bezpeční středoškoláci na veletrhu IDET

Finále 1. středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti skončilo úspěchem brněnských studentů.  A nejen ti budou Česko reprezentovat na evropské úrovni.

1. června v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017 v Brně, se konalo finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Tuto akci organizovala Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a celá řada státních, akademických a profesních organizací včetně společnosti GORDIC a platformy kybernetické bezpečnosti KYBEZ. Oficiální výsledky jsou zveřejněny na webu soutěže – http://www.kybersoutez.cz/ks_vysledky.html. 

Do finálového kola se aktivně zapojilo 29 studentů ze 17i středních škol z celé České republiky.

Studenti postupně řešili pět reálných bezpečnostních scénářů (analýza síťové komunikace, zranitelnost webové aplikace, prolomení složité šifry apod.), přičemž pro každou z těchto úloh byli rozlosování do šesti týmů. Hodnoceni však byli i v rámci těchto týmů individuálně přiděleným členem soutěžního výboru.

Vítězem finále se stal Jakub Smejkal ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Těsně za ním se umístil Jiří Kučera z Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ v Telči, následován Kryštofem Mackem rovněž ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví se stala nejúspěšnější školou celorepublikového finále, jelikož čtyři z pěti zástupců této školy se umístili v první patnáctce finalistů, z nichž bude vytvořen tým, ze kterého bude v rámci přípravného soustředění na Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity v Brně (KYPO) vybráno sedm studentů pro reprezentaci České republiky na Evropském finále, které se uskuteční na přelomu měsíců října a listopadu 2017 ve španělském městě Malaga.

V průběhu soutěže se studenti a jejich pedagogický doprovod mohli seznámit nejen s řadou odborníků na kybernetickou bezpečnost, ale v rámci doprovodného programu kromě veletrhu IDET navštívili i Univerzitu obrany, Kybernetický polygon Masarykovy univerzity v Brně a forenzní laboratoře VUT v Brně. Zároveň měli příležitost si vyslechnout zajímavé prezentace Národního centra kybernetické bezpečnosti, Ministerstva vnitra ČR a dalších partnerů soutěže.

Nejúspěšnější studenti obdrželi hodnotné ceny, které do soutěže věnovala celá řada spolupracujících subjektů. Pořadatelé ocenili i nejlepší školu a učitele nejlepších finalistů. 
Druhý ročník soutěže začne již v září 2017. Více informací na www.kybersoutez.cz

Aktivními a zároveň přísnými členy poroty byli také Ing.Aleš Špidla (GORDIC) a Ing. Vojtěch Hvězda (KYBEZ).

Platforma KYBEZ i společnost GORDIC aktivně podporují takovýto druh aktivit, aby i nadále měli možnost vyrůstat potencionální bezpečností specialisti v ČR. 

Petr Smolník

Šéfredaktor platformy KYBEZ