TOP

KYBEZ

Nová legislativa EU o kyberbezpečnosti a ochraně dat

Na co je potřeba se připravit?
Do konce roku 2017 by měly vstoupit v platnost dva nové právní předpisy EU, které upravují informační bezpečnost a ochranu dat. Zásadním způsobem ovlivní, jak organizace v členských státech EU řeší svou ochranu a jak reportují narušení bezpečnosti a ztrátu dat. Jde o Kyberbezpečnostní směrnici o bezpečnosti sítí a informací (Network and Information Security, NIS) a Nařízení o obecné ochraně údajů (General Data Protection Regulation, GDPR).

Tyto předpisy mají nějakým způsobem zasáhnout prakticky všechny organizace v rámci EU bez ohledu na jejich velikost. Stanoví nový standard pro zabezpečení informací a ochranu údajů a sjednotí předpisy v rámci jednotlivých členských států. Snahou je snížit počet bezpečnostních incidentů a úniků dat a osobních údajů.

Zdroj: http://www.systemonline.cz/