TOP

KYBEZ

Nové metody v rámci firemního zabezpečení, ale i hrozby. To vše se řešilo na konferenci kybernetické bezpečnosti ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se stala ve dnech 22.-23. listopadu 2017 místem, kde se setkávali odborníci na kybernetickou bezpečnost z celé České republiky. Konala se zde konference Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost. Jejím cílem bylo představení hrozeb, které s sebou přináší současné technologie, ale i představení metod v rámci zabezpečení firemního prostředí. GORDIC a platforma KYBEZ byly hlavními partnery akce.

 

 

Konference byla nabitá přednáškami odborníků, kteří jsou bezpochyby významnými kapacitami ve svém oboru. Jako příklad lze uvést profesora Romana Jaška, který byl mimo jiné odborným garantem této konference a předsedou programového a organizačního výboru, Vladislava Iliushina ze společnosti Avast, Davida Malaníka, vedoucí laboratoře na Fakultě aplikované informatiky UTB, Jaroslava Zobače nebo Kamila Tichého z Národního centra kybernetických sil. Kompletní seznam expertů můžete nalézt v programu konference (http://e-konference.utb.cz/program/). Všichni tito pánové se každý den setkávají s kybernetickými útoky, což celé konferenci přidalo na kvalitě díky jejich bohatým zkušenostem, radám i postřehům z praxe.

Přednášky pojednávaly, jak už název napovídá, o příležitostech v oblasti kybernetické bezpečnosti, hrozbách v síťovém prostředí, ransomwaru, trendech v penetračním testování, standardech IoT, obraně kyberprostoru nebo o umělé inteligenci a strojovém učení.

GORDIC s platformou KYBEZ přispěly hned třemi příspěvky, a to výzvami kybernetické bezpečnosti, které představil v úvodu Jaromír Řezáč, generální ředitel. Poté následovala prezentace Jana Dienstbiera, technického garanta platformy KYBEZ, zabývající se legislativní smrští v oblasti ochrany údajů z pohledu kybernetické bezpečnosti a jako třetí v řadě zástupců společnosti GORDIC vystoupil Marek Řezáč, ředitel strategického rozvoje GORDIC, který přítomné „postrašil“ prezentací o kybernetickém podsvětí.

 

 

Akce dokázala naplnit očekávání i těch nejnáročnějších ze stovky návštěvníků. Hodnotné příspěvky, názorné ukázky, příklady z praxe, možné budoucí směřování v oblasti kybernetické bezpečnosti, workshopy na téma Mobile security a Penetration testing. To vše nabídla konference Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost.

Všichni zúčastnění se shodli v tom, že kybernetických hrozeb s příchozí automatizací přibývá a do budoucna bude potřeba více expertů na tuto oblast. Proto je důležité začít s edukací co nejdříve a tyto odborníky si již vychovávat tak, jak to dělá právě Univerzita Tomáše Bati.