TOP

KYBEZ

NÚKIB pod vedením generála Karla Řehky

 

 

Dne 20. března 2020 byl gen. ing. Karel Řehka zvolen novým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Ve funkci nahradil bývalého Dušana Navrátila. K věci se vyjádřil se slovy: „Beru to jako výzvu, pozici ředitele úřadu považuji za jednu

z klíčových pro bezpečnost České republiky.“

 

Něco málo o životě

Řehka vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Před ukončením studia

absolvoval roční důstojnický kurz ve Velké Británii a po dokončení studia byl přidělen jako velitel k prostějovské 6. speciální brigádě.

V roce 1999 se zúčastnil vojenské misi na Balkáně a v roce 2004 v Afghánistánu. Čtyři roky stál v čele 601. skupiny speciálních sil,

následně od listopadu 2014 působil u Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany.

 

„Nejsem ideál odvahy.“ říká skromně při převzetí Lustigovy ceny za odvahu a statečnost, lidskost a spravedlnost. Tímto se stal již osmým

držitelem. „Je to signál mladé generaci, aby si uvědomila, že to, že žijeme bez válečných konfliktů, v míru a blahobytu, není samo sebou.

A že jsou lidé, kteří proto, abychom byli demokratický stát, museli nasadit život,“ odvětil na to přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirka.

K NÚKIB nový ředitel nejde s žádným úmyslem něco překopávat nebo dělat převratné změny. Podle něj úřad směřuje správným směrem

a bude se pouze snažit, aby ten rozjetý vlak nevykolejil.

 

Něco málo o NÚKIBU

NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost od 1. srpna 2017. Sídlí v Brně a vykonává celou řadu činností,

jako je vydávání opatření, ukládání příslušných správních trestů, provádění analýz a monitoring kybernetických hrozeb, nebo zajištění

vzdělávání a metodické podpory v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Něco málo o knize

Kus sebe také vložil do jeho knihy Informační válka, ve které popisuje nové informační technologie v novodobých válkách a pomáhá čtenáři

lépe pochopit a přiblížit strategickou komunikaci a předat základní vzdělání v oblasti bezpečnosti a obrany.

 

Zdrojhttp://www.601skss.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: