TOP

KYBEZ

Plavete v GDPR? Zkuste nástroj KYBEZ BEAN

Zdá se vám, že je nové nařízení EU ohledně ochrany osobních údajů příliš složité a nevíte, jaké povinnosti pro vás a vaši organizaci z něho vyplývají? S přípravami byste neměli otálet, datum 25. května 2018 už klepe na dveře. Zkuste naši bezplatnou analýzu BEAN.

Kdo se skrývá za týmem KYBEZ a co ukázaly výsledky z analýzy?

Přesto, že za porušování GDRP hrozí vysoké sankce, adekvátní přípravy na nařízení se zatím většinou nekonají. Podle dat získaných od respondentů se průměrná znalost nových povinností u většiny firem pohybuje pod 50 %. Analýza BEAN vám ujasní, do jaké míry by vaše společnost v současnosti splňovala požadavky GDPR a vy tak získáte možnost posunout se o krok blíž k naplnění všech požadavků tohoto nařízení.

Tým platformy KYBEZ se skládá z expertů na kybernetickou bezpečnost od programátorů a projektových manažerů, přes soudní znalce až po vědeckou radu. Tito odborníci navrhli sadu otázek, která odkryje nedostatky i silné stránky ve vaší organizaci. Získané výsledky mohou navíc sloužit jako odrazový můstek pro experty na kybernetickou bezpečnost v případě implementace dalších opatření.

Soukromé firmy jsou na GDPR připraveny lépe než veřejné instituce

S blížícím se termínem zavedení GRPR jsme zaznamenali až čtyřikrát větší zájem o BEAN oproti prvním měsícům zpřístupnění této služby v dubnu 2017. Co se týče zájemců, z jedné třetiny se jedná o privátní firmy, zbytek představuje veřejný sektor. Jednatelé sami často připouštějí, že přípravám zatím nevěnovali patřičnou pozornost. Přesto jejich výsledky vycházejí lépe než u veřejného sektoru – průměrná úspěšnost odpovědí se u firem pohybuje na úrovni 45 %. Veřejné instituce jsou na tom hůře, jejich připravenost je na necelých 35 %.

Zajímá vás, proč je úroveň úspěšnosti tohoto testu tak nízká?  Podle Vojtěcha Hvězdy, manažera platformy KYBEZ, vězí hlavní problém v tom, že základní věci z oblasti ochrany osobních údajů se dají logicky odvodit, zatímco na řešení složitějších problémů už organizace potřebuje disponovat vyškoleným personálem.

Školení, analýza GDPR, analýza interní bezpečnosti, DPO i samotná implementace. S tím vším vám naši experti na kybernetickou bezpečnost dokáží pomoci. Berte nařízení GDPR jako impulz pro důsledné nastavení interních procesů, které budete do budoucna v každém případě potřebovat.