TOP

KYBEZ

Pozvánka na kurz Základy bezpečnosti informací

Zveme vás ná jednodenní odborný kurz Základy bezpečnosti informací.

Termín konání: 28. listopadu 2017 od 9:00 do 15:30 hod.
Místo konání: RELSIE spol. s r.o., Opletalova 23, Praha 1, učebna A

Kurz vám pomůže identifikovat slabá místa ve vašem systému, jak se jim bránit a jak jim předcházet. Naučíme vás provádět základní analýzu rizik a zjistíte, která organizační a technická opatření jsou k tomu nutná. Dozvíte se, co všechno je potřeba k ochraně vašich informací. Budete se orientovat nejen v zákonných postupech, ale i v zavádění a chodu vašeho bezpečnostního systému.

OBSAH KURZU

  • Úvod do problematiky (PROČ řešit bezpečnost informací)
  • Hrozby, zranitelnosti a rizika (CO a PROTI ČEMU chránit)
  • Základní přístupy k zajištění bezpečnosti informací (JAK POSTUPOVAT)
  • Bezpečnostní opatření – příklady z praxe (Doporučené POSTUPY)
  • Dokumentace související s bezpečností informací (JAK APLIKOVAT)
  • Požadavky na bezpečnost informací (legislativa ČR a normy)
  • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

 

PRŮBĚH A UKONČENÍ

Kurz je veden zkušeným lektorem, konzultantem a auditorem informační bezpečnosti, který
účastníkům předává teoretické základy této problematiky a praktické zkušenosti. Účastníci
obdrží osvědčení o účasti.

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 2 500,- Kč / os. (bez DPH).
Své dotazy směřujte na Bc. Tadeáš Heisler; tadeas.heisler@relsie.cz; tel: 720 227 688

 

Harmonogram kurzu

8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 10:00 začátek kurzu, výklad I. část
10:00 – 10:15 přestávka
10:15 – 12:00 výklad II. část
12:00 – 13:00 přestávka na (zařízený) oběd
13:00 – 13:45 výklad III. část
13:45 – 14:00 přestávka
14:00 – 14:45 výklad IV. část
14:45 -15:30 diskuze, závěr, předání osvědčení

Garant kurzu – Ing. Martin Dudek

Martin je ředitelem inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů.
Je lektorem a vedoucím auditorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy. Podílí se jako člen pracovní skupiny GDPR při ÚOOÚ na přípravě kritérií pro vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.