TOP

KYBEZ

Práce z domova: řešení pro bezpečný vzdálený přístup

Vzdálený přístup je teď důležitější než kdy předtím. Ekonomická krize ukázala, jak je důležité omezovat náklady, ale současně zajistit online připojení zaměstnanců. Virtuální soukromé sítě (VPN) jsou inteligentním a efektivním způsobem, jak dosáhnout obou cílů.

„Stále online“ – základní podmínka pro dnešní svět obchodu

Řešení pro vzdálený přístup musí reagovat na to, jak se mění struktura pracovních míst a roste využití nových komunikačních zařízení. Stále více organizací najímá zaměstnance, kteří pracují na dálku, a tento trend roste.

Výhody pro zaměstnavatele

Vyšší produktivita a úspora nákladů – teď důležitější než kdy jindy
Dnešní organizace mohou získat konkurenční výhodu jen vyšší produktivitou a nižšími náklady. Zaměstnanec, který pracuje na dálku s využitím nových technologií, má víc času na práci, protože neztrácí čas dojížděním a může pracovat i tehdy, kdy by jinak zůstal kvůli nemoci doma. Práce na dálku také umožňuje omezit náklady na počet kanceláří, klesají náklady na IT vybavení a celkové náklady na zaměstnance obecně, což je v čase krize vítanou úsporou.

 

Výhody pro zaměstnance

Flexibilní pracovní doba je ohromným motivačním faktorem. Zaměstnanec, který je spokojený s tím, jak si rozvrhne pracovní dobu, je loajální a pracuje s vyšší produktivitou. Práce na dálku často pro zaměstnance znamená podstatnou úsporu nákladů na dojíždění do práce, nehledě na časovou úsporu.

Také příroda získá

Ekologický způsob práce
Odpovědný zaměstnavatel se dnes snaží omezit negativní dopad svého podnikání na přírodní prostředí. Práce na dálku znamená méně dopravy, méně smogu ve vzduchu a menší potřebu kancelářských budov. Výsledkem je menší znečištění a plynulejší doprava.

·         

Proč je potřeba zabezpečené připojení:

  • Výhody mobilního přístupu
  • Typy bezpečnostního připojení
  • Nabídka ZyXELu

Stále více zaměstnanců pracuje na dálku a také roste potřeba vzájemné komunikace mezi pobočkami, obchodními partnery nebo zákazníky. Často potřebují přístup k interním informacím firmy bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Ale jak může firma zajistit, aby takové připojení nikdo nezneužil? Integrita dat je pro firmu životně důležitou věcí. Je třeba najít řešení, které zaručí možnost vzdáleného přístupu, ale současně ho učiní naprosto bezpečným. Většina společností pro tyto účely využívá virtuálních soukromých sítí (VPN).

 

Schéma veřejně přístupných sítí