TOP

KYBEZ

Praha udává trend ve vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Hlavní město v poslední letech podpořilo hned několik významných edukativní projektů kybernetické bezpečnosti.

Mezi ně patří i projekt Kraje pro bezpečný internet, který vznikl za pomoci Asociace krajů v roce 2013. Rok na to už se do něj zapojila i Praha. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet si mohou uživatelé všech věkových kategorií projít e-learningovými kurzy, zaměřenými na prohloubení znalostí a dovedností kybernetické bezpečnosti. Pro žáky a studenty připravil portál Kraje pro bezpečný internet i interaktivní kvíz, ve kterém mohli získat hodnotné ceny. Pražský magistrát se problematice kybernetické bezpečnosti vyvěnuje dlouhodobě.

V rámci dotačního programu prevence kriminality ministerstva vnitra se realizoval projekt Praha bezpečně online. Tento projekt se soustředil především na vzdělávání žáků, studentů a pedagogů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na projektu se podílelo i Národní centrum bezpečnějšího internetu a městské části Prahy.

Pro magistrát představují cílovou skupinu vzdělávacích aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti především žáci a studenti. Pražský radní, zodpovědný za bezpečnost a prevenci kriminality, Libor Hadrava, který dříve působil i v protiteroristickém odboru Policie ČR, doplňuje: „Bezpečnost na internetu se dětí a dospívajících týká zásadním způsobem. Řada z nich totiž využívá informační technologie intenzivněji i častěji, než jejich rodiče či jiní dospělí. S ohledem na nízký věk ale postrádají větší povědomí o jeho možných sociálních rizicích. Ne vždy jsou o nich zpraveni tak, aby se na něm nedopouštěli takříkajíc průšvihů, které se už nemusejí dát vrátit zpět. Ze své pozice radního pro bezpečnost proto společenskou i odbornou odpovědnost města nejenom vítám, ale osobně chci přispět k tomu, aby její výsledky byly prokazatelné.“

Praha tak bude nadále pokračovat v podpoře projektu Kraje pro bezpečný internet, kde jsou zapojeny soukromé subjekty jako Microsoft, GORDIC či CZ.NIC, ale zároveň bude hledat i další cesty ke zvýšení povědomí občanů o možných rizicích internetu.  

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/