TOP

KYBEZ

Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti

Dne 19. prosince 2014 byly ve Sbírce zákonů publikovány prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o:

– nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

– vyhlášku o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a

– vyhlášku o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Dokumenty jsou ke stažení zde.