TOP

Leden 2015

Dne 19. prosince 2014 byly ve Sbírce zákonů publikovány prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o: - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích