TOP

KYBEZ

Průmyslové podniky se bojí kybernetických útoků

Automatizace v průmyslu a větší důraz na využívání digitálních technologií s sebou nese i negativní důsledky v podobě zvýšeného počtu kybernetických útoků. 

V Německu každým rokem několikanásobně roste množství kybernetických útoků, které jsou na průmyslové podniky podniknuty. Největší průmyslové a technologické podniky tak během posledních let investovaly spousty prostředků právě do kybernetické bezpečnosti. Hackerům se nabízí celá paleta cílů, na které mohou zaútočit. Ať už jde o zastavení provozu konkrétních strojů, jejichž činnost se dá řídit na dálku, krádeži firemních dat v podobě produktových výkresů, dat zaměstnanců, dodavatelů či obchodních partnerů a v neposlední řadě i prolomení přístupu na firemní účty. Následky mohou být od pouhé ztráty produktu, až po poškození jména společnosti a její konečný úpadek. 

Podle výzkumu, na který odpovídali němečtí průmyslníci, téměř přes 75 % útoků pochází z Číny a Ruska, menší část pak z USA. Jelikož Česká republika patří mezi hlavní obchodní partnery Německa, a to zejména v oblasti průmyslu, nebezpečí kybernetických útoky na průmyslové podniky roste i u nás. Nyní se většina českých firem snaží připravit na GDPR, ale chránit je potřeba i další data. Český průmysl má v oblasti kybernetické bezpečnosti stále ještě velké mezery, které by mohly některým společnostem přinést fatální problémy. 

Kybernetická špionáž v oblasti hospodářství se dostala i do nejnovější německé Bílé knihy obrany. V České republice se průmyslovou špionáží minulá vláda nezabývala a v programech politických stran se tato problematika také neobjevuje. 

Automatizace, digitalizace a další vzletné termíny, které se používají pro zavádění a rozšiřování moderních digitálních technologií do výroby sice mohou přinést spoustu užitečných věcí. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na jejích negativní stránku v podobě zvýšení množství a možností kybernetických útoků.