TOP

KYBEZ

Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM) je informační kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Cílem je vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb udílením vyšší pozornosti bezpečnosti dat a informací, vzdělávání a sdílení osvědčených postupů.

Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu – letos v partnerské spolupráci se sdružením CZ NIC. Kampaň zahájil Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v pondělí 3.10.2016 v Evropském domě v Praze, který byl spojen s tiskovou konferencí a bude ukončen odbornou konferencí Online bezpečnost prakticky, která proběhne v úterý 8.11.2016 na Magistrátě Hlavního města Prahy. V rámci kampaně proběhne řada doprovodných akcí – odborné semináře na Policejní akademii v Praze a na Univerzitě Obrany v Brně, znalostní kvíz o ceny pro veřejnost, mediální aktivity zaměřené na aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, apod.

Součástí kampaně jsou také akce s mezinárodním přesahem, pořádané v České republice v měsíci říjnu – konference a doprovodná výstava Future Forces, konference IDG CyberSecurity 2016, mezinárodní konference projektu Mapping a také evropská kampaň CodeWeek na podporu programování mezi dětmi a mládeží.

Letošní kampaň ECSM se zaměří na čtyři témata ve čtyřech týdnech měsíce října:

1. Bezpečnost v bankovnictví – pod záštitou Evropské bankovní asociace (3.-7.10.2016)
2. Kybernetická bezpečnost (10.-14.10.)
3. Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17.-21.10.)
4. Mobilní malware – pod záštitou Europolu a ENISA (24-28.10.2016)

Kampaň bude široce medializována díky spolupráci s odbornými a mediálními partnery a propagací odborných konferencí, seminářů a akcí pořádaných v rámci kampaně ECSM v období září – listopad 2016

Zdroj:  http://ecsm.cz/ nahrazen https://cybersecuritymonth.eu/