TOP

KYBEZ

Setkání bezpečnostních specialistů na Security Summitu 2018

V prostorách nádherného zastupitelského sálu Magistrátu hlavního města Prahy se ve čtvrtek
20. 9. 2018 sešli špičkoví odborníci z oblasti bezpečnosti, a to jak z České republiky, tak ze
zahraničí. Na téma „jak čelit hrozbám v současném reálném světě i v kyberprostoru“ diskutovali
zástupci státu,  soukromoprávních a vzdělávacích institucí, komerčních bezpečnostních firem,
vědy a průmyslu i zákonodárci.

Záštitu nad již 14. ročníkem největší konference bezpečnostních profesionálů převzali ministr
vnitra Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar a radní pro bezpečnost hl. m. Prahy Libor
Hadrava.

Letošní program byl zajímavý spektrem zvolených témat i zvučnými jmény. Účastníci
konference se například dozvěděli, v jaké fázi se nachází tolik diskutovaný Zákon o
bezpečnostních službách, jaké jsou největší hrozby v oblasti IT zločinu z pohledu Ing. Aleše
Špidly, prezidenta Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, či jak se řeší
koncept smart city v Jeruzalémě pod dohledem izraelského odborníka Offera Einava. Svou
přednáškou na téma „Jak porazit GDPR v praxi?“ přispěl k bohatému programu konference
i zástupce společnosti GORDIC, pan Mgr. Vít Cvrček, který představil řešení pro zjednodušení
procesu Žádosti o informace o subjektu údajů.