TOP

KYBEZ

Setkání platformy KYBEZ: Jak bude vypadat rok 2017?

Platforma KYBEZ uspořádala v Jihlavě další setkání partnerů, které bylo tentokrát doplněno o setkání vědecké rady. Na ní se projednávaly především činnosti spojené se strategickým plánováním pro rok 2017, ale i rozšíření produktového portfolia. 

Dne 1.  února se uskutečnilo již třetí setkání partnerů platformy KYBEZ, kde se primárně řešily strategické plány pro rok 2017 a její poslání. Jaromír Řezáč, ředitel společnosti GORDIC, hned v úvodu zdůraznil systematickou osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jeden z hlavních úkolů. Dále zástupci GORDICu představili produkty s příležitostí pro kybernetickou bezpečnost a jeho interakci s produkty partnerů.

 

                                                                            Zleva: Michal Řezáč, Jan Heisler, Jaromír Řezáč

Příkladem byl Systém řízení kybernetické bezpečnosti, na kterém spolupracovali se společností RELSIE, která je mj. také jedním z partnerů platformy KYBEZ. 

V brzké době se očekává rozšíření portfolia produktových listů a větší míra spolupráce s akademickými složkami.  „Je důležité, aby se v budoucnu edukace netýkala pouze doktorandských programů, ale i středních škol. Mohla by se také v menší míře objevit i na základních školách“, zdůraznil Jaromír Řezáč. 

 

Jelikož platforma přibírá stále nové členy, jejich představení na setkání partnerů je již tradicí. Tentokrát KYBEZ rozšířil spolupráci o společnost Probin, Pragodata a TDP.

V další části programu se ujal slova Michal Řezáč, výkonný ředitel platformy KYBEZ, který představil a zkonkretizoval vize KYBEZu pro rok 2017. Zdůraznil především zefektivnění komunikace mezi partnery a také promluvil o novém analytickém nástroji, který bude dostupný v rámci portálu KYBEZ. Ten bude představovat nezávislou, anonymní analýzu, díky které budou moci zákazníci zjistit stav bezpečnosti informací ve své organizaci, na kterou bude analýza prováděna. 

Jaromír Řezáč ke konci jednání partnerů znovu připomněl, že bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpečnosti, není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost.