TOP

platforma kybez Tag

Co je vlastně KYBEZ zač?   KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývající se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací. A to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany. Jejím hlavním posláním je snaha

Platforma KYBEZ uspořádala v Jihlavě další setkání partnerů, které bylo tentokrát doplněno o setkání vědecké rady. Na ní se projednávaly především činnosti spojené se strategickým plánováním pro rok 2017, ale i rozšíření produktového portfolia.  Dne 1.  února se uskutečnilo již třetí

Informace jsou samozřejmou a dominantní součástí života. Bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpečnosti, není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost. V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy, firmy a jejich manažeři, ale i

Zástupci partnerů platformy KYBEZ uskutečnili ve středu 26. října své druhé setkání. Místem konání bylo tentokrát jihlavské sídlo společnosti GORDIC, která tuto platformu zaštiťuje. Projednávaly se zde potenciální budoucí členové platformy KYBEZ, portál a jeho využití, školení, účast partnerů na

V druhém týdnu září  proběhlo první zasedání vědecké rady platformy KYBEZ, v rámci které rada odsouhlasila záměr „evangelizace“  široké veřejnosti pro oblast kybernetické bezpečnosti. Členy rady pro platformu KYBEZ se stali zástupci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a University

1. září 2016 se uskutečnilo setkání partnerů platformy KYBEZ. Zástupci partnerů zhodnotili provedené akce a shodli se na urgentní potřebě zvyšovat informovanost o problematice ochrany informací včetně kybernetické bezpečnosti  a upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní.      „Jak je obecně proklamováno

1. září 2016 se koná historicky první setkání partnerů platformy KYBEZ. Cílem tohoto setkání je koordinace aktivit partnerů k naplnění stěžejních cílů platformy, tj. Zvyšovat informovanost o problematice ochrany informací včetně kybernetické bezpečnosti, upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní, poskytovat konzultace, řešení a podporu