TOP

KYBEZ

Statistické zákulisí ransomware a rady jak se mu bránit.

Ransomware dominoval v posledních týdnech novinovým titulkům. Opět. A stačila na to hrozba s názvem WannaCry – nicméně je důležité připomenout, že tento typ škodlivého software je s námi již nějakou dobu a že mnoho bezpečnostních specialistů ransomware zná. Stejně tak ale platí, že pro řadu společností jde i nadále o vážný problém, který experty na počítačovou bezpečnost zaměstnává prakticky každý den. 

Globální síť pro zkoumání hrozeb SophosLabs se proto v jednom ze svých nejnovějších průzkumů zaměřila na zjištění nejaktivnějších rodin ransomware i nejčastěji využívaných vektorů útoku a využila k tomu data za období od října 2016 do dubna 2017. Uvedená fakta sice nezohledňují rychlé rozšíření ransomware WannaCry z poloviny letošního května, ale i tak jde o pohled, který přináší řadu zajímavých zjištění.

Tento průzkum je založen na analýze dat získaných z počítačů svých zákazníků po celém světě a výsledky ukázaly, že nejaktivnějšími ransomware jsou Cerber a Locky – prvnímu z nich patřila ve sledovaném období celá polovina útoků, druhému pak 24 procent. 

 
Ransomware Cerber má za sebou evoluci v podobě mnoha různých mutací navržených tak, aby obešly technologii sandboxingu i antivirovou ochranu. Jedna z verzí se například šířila pomocí spamů vydávaných za zprávy z přepravní služby. Locky se proslavil přejmenováváním důležitých souborů na napadených počítačích tak, aby měly příponu locky. Nicméně podobně jako v případě Cerbera se taktika a chování mění postupně i u Lockyho. 
 

Zemí s největším výskytem ransomware je Velká Británie následovaná Belgií, Nizozemskem a Spojenými státy americkými. K největšímu nárůstu ransomware aktivity došlo ve sledovaném období během první poloviny března, a to s následným krátkodobým poklesem a s opětovným vzrůstem okolo 5. dubna 2017. 

Česká republika je na tom naštěstí poměrně dobře, z absolutního pohledu ji patří 66. příčka s blíže neurčeným podílem pod jedno procento. Z okolních zemí stojí za zmínku například 7. místo Německa, 25. Rakouska a 34. Polska. 
 

Výzkum se zaměřil i na změny ve způsobech šíření malware, a to za období duben 2016 až duben 2017. Výsledky mimo jiné potvrdily různorodost těchto způsobů, od nevyžádané pošty přes škodlivé reklamy na webech až po přímé stahování. U ransomware je nejrozšířenějším vektorem útoků zneužívání příloh v elektronické poště, obzvláště pak v podobě PDF souborů a dokumentů ve formátech MS Office. Průzkum také ukázal, že drtivá většina škodlivých spamů s nespustitelnými přílohami souvisí právě s ransomware. Na níže uvedeném grafu je patrný i prudký pokles v objemu nebezpečného spamu od prosince loňského roku. 
    
 
Jak se chránit?

Nejdůležitější je vůbec se nedostat do situace, kterou nelze vyhrát. Dobrá rada nad zlato, je zde namístě, proto je důležité vědět, jak útokům ransomware i jiných typů škodlivého software předcházet, a jak v případě „úspěšného“ bezpečnostního incidentu uvést vše do původního stavu.

Pomoc v boji s počítačovými hrozbami lze najít na níže uvedeném odkazu:
•    Souhrnné informace o ochraně proti ransomware jsou k dispozici v článku How to stay protected against ransomware.
•    Chcete-li se chránit před JavaScript přílohami, nastavte si Průzkumníka tak, aby soubory s příponou .JS otevíral v Poznámkovém bloku.  
•    Chraňte se před zavádějícími názvy souborů – základem je zobrazovat v Průzkumníkovi přípony souborů. 
 

Zdroj: SophosLabs 
 

Sledujte aktuální informace o bezpečnostních incidentech na stránkách KYBEZ.
 

Petr Smolník, Šéfredaktor platformy KYBEZ