TOP

KYBEZ

Syndrom vyhoření zvyšuje personální krizi v kybernetické bezpečnosti

Nábor nových pracovníků v IT je pro firmy čím dál těžší. V kybernetické bezpečnosti to platí dvojnásob. Přesto se čím dál více pracovníků potýká s duševními problémy, které vedou k jejich odchodu z oboru.  

 

Nejsou lidi 

Podle odhadů ze srpna 2021 chybí v českém IT kolem 15 000 – 20 000 lidí. Velkou část postrádají organizace působící v kybernetické bezpečnosti. Současní odborníci si za poslední dva roky museli zvyknout na celkovou změnu pracovního prostředí. Práce se z kanceláří přesunula na home office, kde mnozí čelili nejen kybernetickým útočníkům, ale také své rodině, partnerům a partnerkám či domácím mazlíčkům, se kterými trávili mnohem více času než obvykle.  Mezitím se útočníci více zaměřili na kritickou infrastrukturu, zejména pak nemocnice a školy. Což zrovna na pohodě IT pracovníků na home office nepřidalo.  

 

Základ na duševní choroby  

Skloubení pracovních a partnerských vztahů se v době home office stalo neočekávanou výzvou. Velká část vztahů dobu řádění covidu 19 nepřežila, a to mnohdy i kvůli špatnému skloubení pracovního a rodinného života. Lidé se často kladli otázku, zda má jejich práce či jejich vztah ještě smysl. Podle nejnovějších výzkumů vzrostla mezi zaměstnanci technologických firem míra výskytu syndromu vyhoření. Někteří se tímto negativním jevem snažili bojovat a zůstat v práci, jiní raději obor opustili. Za velkou míru na růstu syndromu vyhoření nesou vinu i samotní zaměstnavatelé, kteří se nedokázali dostatečně přizpůsobit požadavkům práce na home office. A to ať už tím, že neumožnili zaměstnancům si zvolit, jaký způsob práce je pro ně nejlepší. Při řízení práce panoval micro management a počet různých porad a online schůzek dosáhl úrovně, kdy bránil jakékoliv smysluplné činnosti či panovaly jiné jevy, které motivaci, nadšení a duševní pohodě pracovníků nijak nepřidaly.  

 

We are all mad here 

Podobná situace jako v Česku panuje ve všech západních zemích. Náboráři vymýšlejí různé způsoby, jak přilákat nové lidi. Oproti dřívějším dobám už nejsou uchazeči s duševními chorobami a poruchami, kam dnes bohužel patří čím dál více lidí, vyřazováni či na pracovišti nějak stigmatizováni. Někteří zaměstnavatelé, jako třeba Bank of America, si jich naopak velice cení. Podle Craiga Froelicha, CIO v Bank of America, dokáží lidé s dyslexií, autismem či hyperaktivitou přemýšlet úplně v jiných souvislost než zaměstnanci, kteří jsou bráni jako duševně zdraví, což se v boji v kyberprostoru velice hodí. Na jednu stranu mohou nedostatek IT pracovníků pomoci vyřešit lidé, které by do jiných zaměstnání ani nevzali. Na druhou stranu to nevyřeší problémy některých firem, kde HR oddělení zaspalo dobu. Ale o to se pravděpodobně postará neviditelná ruka trhu.  

 

Doufáme, že vás – naše čtenáře, syndrom vyhoření ani jiné problémy nikdy nepotkají. A pokud náhodou hledáte novou práci v IT, podívejte se na web našich partnerů. Třeba na možnosti kariéry ve společnosti Gordic.  

 

Zdroje: 
https://www.cyberscoop.com/burnout-open-cyber-positions-hiring/ 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/it-odbornici-prumerna-mzda-firma-nedostatek.A191004_154411_ekonomika_maz 

 

Práce v Gordic:
https://www.gordic.cz/o-spolecnosti/kariera