TOP

dpo Tag

V rámci nařízení GDPR mají některé organizace povinnost zavést Pověřence pro ochranu osobních údajů  (dále jen DPO). Je lepší sáhnout po interním zaměstanci nebo si platit externího pracovníka? Povinnosti DPO DPO svojí činností zodpovídá, že organizace bude dodržovat GDPR a související právní předpisy. Dále školí