TOP

nařízení eu Tag

Papírové dokumenty často obsahují velmi citlivé informace vedoucí k identifikaci fyzické osoby a měly by být předmětem zpracování v GDPR analýze rizik i následné GDPR implementaci. Jaká je však reálná praxe? Při analýze rizik jsou papírové dokumenty vnímány bohužel často jako oblas t řízení

Hromada nejasností, strach z astronomických pokut, pochybné firmy slibující jednoduchá univerzální řešení – to je jen krátký výčet jevů, které doprovází na cestě k nám strašáka jménem GDPR. Negativně je toto nařízení vnímáno samozřejmě jenom firmami a subjektyzpracovávajícími osobní údaje. Lidem má naopak