TOP

nukebot Tag

Nový malware NukeBot  je vytvořený za účelem odcizení citlivých dat uživatelů internetového bankovnictví. Dřívější verze tohoto trojského koně byly známé jako TinyNuke, postrádaly ale prvky potřebné k provedení útoku. Nejnovější verze jsou naopak plně akceschopné a obsahují kód cílený na