TOP

robotičtí válečníci Tag

Společnost GoodAI, jako jediná firma z České republiky, podepsala otevřený dopis adresovaný OSN bojující za zákaz autonomních robotických válečníků.  Tento otevřený dopis, pod nímž najdeme podpisy celkem 116 firem, vzbudil velký mediální ohlas. Robotičtí váleční již dnes působí na mnoha bojištích