TOP

správa hesel Tag

Využívat pouze jeden účet pro přihlášení do různých služeb? Jak jednoduché, jak skvělé. Má to ale i své stinné stránky. Pouze jeden účet Mnoha službám dnes stačí pro ověření vaší totožnosti pouze autentizace pomocí Facebooku. Nicméně k tomuto způsobu přihlášení do jiné služby je

Společnost LogMeIn zveřejnila Global Password Security Report, v němž analyzovala přístup svých 43 000 zákazníků k síle hesel, jejich recyklaci a také užívání vícefaktorové autentizace. Z reportu vyplývá, že většina společností dle metodiky LogMeInu dosáhla v průměrných výsledků. Nicméně ukázalo se, že problémy