TOP

KYBEZ

Výzkum: Hlavní trendy kybernetické bezpečnosti

Více než 1 100 organizací z Evropy, USA, Severní Afriky a Blízkého východu se podílelo na výzkumu trendů v oblasti
kybernetické bezpečnosti.

Z výzkumu zabývajícím se dlouhodobými trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, který realizoval americký Ponemon
Institute za finančního přispění společností Raytheon vyplývají velmi zajímavé závěry.

Internet věcí (IoT) představuje otevřenou bránu do systému organizace: To si myslí více než 82 % odpovídajících
a 80 % tvrdí, že právě takový průnik do systému může v organizaci způsobit katastrofu.

Stále více ransomwaru: 67 % respondentů je názoru, že zvýší počet a frekvence využití vyděračského softwaru.

Kybernetická válka přichází: 60 % organizací podporuje myšlenku, že důsledky hackerských útoků vedených státy
podporovanými aktéry se budou zhoršovat a povedou ke kybernetické válce. Více než polovina respondentů si myslí,
že ke kybernetické válce dojde do tří let. Ovšem 20 % s nimi nesouhlasí. Ti tvrdí, že kybernetická válka již probíhá.

Důvěra klesá: Méně než polovina IT expertů věří, že dokáže organizaci zcela ochránit proti kybernetickým hrozbám.
Jedná se o poměrně velký pokles, jelikož ve stejném výzkumu, který proběhl před třemi lety v tuto schopnost věřilo
kolem 59 % dotázaných.

Vedení organizací se nezapojuje: Pouze třetina respondentů uvedla, že vedení jejich organizace chápe kybernetickou
bezpečnost jako strategickou prioritu. Z toho vyplývá i další závěr výzkumu, kde dochází k tomu, že vedení dvou třetin
organizací nejsou informovány ohledně opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vliv na akcie společnosti: Kolem 66 % je přesvědčeno, že úspěšné kybernetické útoky poškodí pověst společnosti, což
se odrazí v jejich akciích na burze.

Dopad těchto trendů zasáhne všechny úrovně společnosti. Státy povedou kybernetickou válku, firmy budou zvyšovat
úroveň svojí kybernetické ochrany a jednotlivci by se měli taktéž začít více zaměřovat na vlastní kybernetickou bezpečnost.
Následky laického přístupy mohou být pro všechny velmi vážné.

Celý výzkum najdete na odkaze níže.

Zdroj: https://www.raytheon.com/

Mohlo by Vás zajímat: 

5 tipů, jak se mohou malé a střední firmy bránit kybernetickým útokům 

Jak zavést kybernetickou válku do mezinárodní práva? 

Historie kyberšikany