TOP

KYBEZ

Zákon vstoupil v platnost

V pátek 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů pod č. 181/2014 Sb. publikován zákon o kybernetické bezpečnosti.

Přijetím této normy Česká republika reaguje na rizika zneužití informačních a komunikačních technologií s potenciálně značnými škodami. Zákon bude účinný od 1. ledna 2015. Prováděcí vyhláška, která například stanovuje okruh tzv. povinných osob, upravuje bezpečnostní opatření, kybernetické bezpečnostní incidenty, reaktivní opatření a upravuje náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, dosud nebyla vydána. Dokument, jehož autorem je Národní bezpečnostní úřad, byl v polovině léta rozeslán k meziresortnímu připomínkovému řízení. Připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky bylo možné uplatnit do 21. srpna.