TOP

KYBEZ

1. 9. 2016 proběhne první setkání partnerů platformy KYBEZ

1. září 2016 se koná historicky první setkání partnerů platformy KYBEZ. Cílem tohoto setkání je koordinace aktivit partnerů k naplnění stěžejních cílů platformy, tj.

  • Zvyšovat informovanost o problematice ochrany informací včetně kybernetické bezpečnosti,
  • upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní,
  • poskytovat konzultace, řešení a podporu pro veřejný i soukromý sektor a to včetně podpory organizací a úřadů, jež jsou povinné systematicky řešit kybernetickou bezpečnost ve smyslu Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Ačkoliv je dnes KYBEZ (www.kybez.cz) jedním z nejdůležitějších odborných zdrojů pro získávání informací v oblasti kybernetické bezpečnosti, je třeba aktivně pracovat a přinášet nové poznatky, doporučení, návody a odborné informace s původním obsahem. Jak potvrdil alianční manažer platformy KYBEZ, Jan Heisler „Partneři KYBEZU mají unikátní znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je třeba koordinovat společné aktivy a formou odborných článků či vystoupeních na konferencích musí umět předat tyto informace široké veřejnosti s cílem pomoci našim čtenářům se orientovat v problematice.“

V průběhu měsíce září tak očekáváme zvýšené množství původních článků a zveřejnění seznamu konferencí, workshopů, kde platforma KYBEZ  a její partneři budou aktivně přednášet a prezentovat nejnovější trendy v kybernetické bezpečnosti.