TOP

KYBEZ

3 kurzy, které zvýší bezpečnost vaší organizace

Čím lepší jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců v kybernetické bezpečnosti,
tím nižší je riziko vypuknutí závažné kybernetické události či incidentu.
Které zaměstnance ale v oblasti kybernetické bezpečnosti vzdělávat a na co si při tom dát pozor?

Základy musí znát všichni

Každá odpovědná organizace uspořádá alespoň jednou za rok nácvik požárního poplachu či podobné bezpečnostní cvičení.
Dnes se ovšem velká část činností přesunula do online světa. I přesto se setkáváme s případy společností,
které digitální hrozby narozdíl od těch zmíněných ignorují a zaměstnanci (a to na všech stupních) nemají ani obecné
znalosti a dovednosti v kybernetické bezpečnosti. Riziko napadení nebo úniku dat dosahuje kritické úrovně. Abyste jej snížili,
musíte zapracovat na vzdělání všech zaměstnanců. Začít můžete tím, že je pošlete na školení Základy kybernetické bezpečnosti.

Jak na analýzu kybernetické bezpečnosti? 

Víte, jak funguje IT zabezpečení vaší organizace? Jakým hrozbám čelíte? Jaké zranitelnosti se u vás nachází
a kde můžete očekávat problémy? Odpovědi na tyto otázky získáte díky analýze kybernetické bezpečnosti.
Jak tento dokument zpracovat a na co nezapomenout zjistíte v našem kurzu Analýza kybernetické bezpečnosti a jak na ni.
Tento kurz ocení zejména začínající a mírně pokročilí analytici, metodici a bezpečnostní manažeři. Nejedná se o suchou teorii,
seznámíte se řadou příkladů z praxe. Dobře vypracovaná analýza vám pomůže nejen popsat současný stav IT ve vaší společnosti,
ale zejména odhalit slabá místa v jejím zabezpečení.

Řízení kybernetické bezpečnosti

Pomyslný vršek pyramidy kybernetických školení představuje kurz Řízení kybernetické bezpečnosti. Kouzelný, samospásný
a všeobjímající návod díky, kterému byste zázračně vyřešili 120 % vašich bezpečnostních problémů ale nečekejte.
Každá organizace je jedinečná a má své zvláštní požadavky. Díky tomuto kurzu se dozvíte hlavní zásady pro správné
nastavení bezpečnosti, nové trendy v oboru a obvykle velkou část věnujeme debatě nad různými fenomény a jejich řešením.
Pravidelně se stává, že kurz připomíná spíše odbornou diskuzi metodiků, ředitelů IT, manažerů a administrátorů,
než klasické školení. To pomáhá ke sdílení různých nápadů a může vést k posílení bezpečnosti v organizacích všech účastníků.

Počet i kvalita kybernetických útoků budou pouze růst, nikoliv se snižovat. Je mnohem pravděpodobnější,
že vám uniknou data nebo se stanete obětí útoku, než že ve vaší organizaci dojde k požárů.
Jak se proti nástrahám online světa bráníte? Začít můžete už dnes.