TOP

školení Tag

Čím lepší jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců v kybernetické bezpečnosti, tím nižší je riziko vypuknutí závažné kybernetické události či incidentu. Které zaměstnance ale v oblasti kybernetické bezpečnosti vzdělávat a na co si při tom dát pozor? Základy musí znát všichni Každá odpovědná organizace uspořádá

Kyberšikana, manipulace, nabourání soukromí, vydírání. Tyto hrozby na nás útočí ze všech stran. Jak jim čelit? A jak na ně připravit ty nejzranitelnější? Z centra pomoc nečekejte  Potřebu zvýšit vzdělání občanů a zejména dětí v oblasti kybernetické bezpečnosti si uvědomuje i vláda. Jenže, jak

Dle většiny výzkumů jste největším rizikem kybernetické bezpečnosti vaší organizace Vy - samotní uživatelé! Jak se v oblasti kybernetické bezpečnosti zorientovat? Jak poznat pokusy o kybernetický útok a další prolomení bezpečnosti? Co dělat v případě vypuknutí mimořádných událostí? A jak se

“Nechceme tak přísné testy!” Na tomto hesle se údajně  minulý týden shodli odboráři MV, kteří horovali za snížení úrovně obtížnosti testů v rámci školení kybernetické bezpečnosti. Podle nich byl ovšem celý koncept školení špatně nastaven. Na co si dát pozor, aby se taková

Tento fakt vyplývá z výzkumu společnosti Netwrix, do nějž se zapojilo kolem 850 různě velkých organizací. Jelikož se Netwrix zabývá především cloudovými službami, zahrnuje výzkum pouze organizace využívající cloud. Ačkoliv většina útoků na společnosti míří z vnějšku, označují tyto organizace za největší riziko své kybernetické bezpečnosti vlastní

Řízení rizik v projektech a softwarová podpora projektů   Termín konání: 14. září 2016 od 13.00 hodin Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – sál bude upřesněn na orientační tabuli u recepce Zaměření semináře: Seminář je zaměřen na řízení rizik v projektech a softwarovou podporu projektů.   Co