TOP

KYBEZ

5 největších mýtů v kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost patří mezi obory, o které se širší veřejnost začala zajímat v posledních pár letech.
I kvůli tomu bohužel koluje po světě plno báchorek a pověr. Tentokrát jsme se zaměřili na ty vůbec nejrozšířenější.

1. Online riziko je jiným typem rizika

Neexistuje nic jako samostatné online riziko, nejde o žádnou subkategorii rizik, která by přinášela uživateli výhody
při obraně. Rizika vyplývající z aktivit v online prostředí mohou ohrozit vaše duševní vlastnictví, finance i osobní
údaje. Z těchto důvodů k těmto rizikům musí organizace přistupovat komplexně. Čili řešit možná rizika v rámci
všech úrovní organizace, a nikoliv separátně či danou oblast přehlížet.

2. Kybernetickou bezpečnost má řešit pouze IT oddělení

Nemá, a pokud na něco takého přistoupíte, otevíráte tím dveře potencionálním útočníkům. Za kybernetickou
bezpečnost nese zodpovědnost každý člověk v organizaci. Což zahrnuje vedení, řadové pracovníky i obchodní
partnery. Jejich nedostatečné zabezpečení se vymstilo např. Swisscomu. Postarejte se o každého, kdo má
přístup k vašim datům. Ostatně data unikají z organizací především kvůli chybě lidského faktoru. 

3. Vystačíme si s jednoduchou základní ochranou

„Nainstalujeme si antivirus a máme to.“  Tak by se dal často shrnout celkový přístup velké části českých firem
a úřadů ke kybernetické bezpečnosti. Nicméně každá organizace si musí uvědomit, že zodpovídá za
zabezpečení veškerých přístupů ke svým datům. Tedy právě i přístupů, kterými disponují vzdálení uživatelé
(obchodní partneři, distributoři). V případě, že data uniknou, půjdou požadavky na náhradu škody za vedením
organizace, a nikoliv za jejími partnery. Stejný přístup musí platit i pro zabezpečení různého softwaru a hardwaru,
kterým zaměstnaci disponují.

4. Online a fyzická bezpečnou jsou rozdílené věci

V současnosti je obrovská část zařízení napojena na internet věcí (IoT). Díky tomu dochází k automatizaci
a zefektivnění využívaných zdrojů. Ovšem přínáší to i určitá rizika, o kterých jsme psali již dříve v textu
„Nebezpečný internet věcí“. Například výtahy ve vaší budově, popřípadě semafory na nejbližší křižovatce jsou
propojeny online.V případě bezpečnostních problémů, tak jejich důsledky zasahují jak online bezpečnost, tak
i vaši fyzickou bezpečnost.

5. Opuštění digitálního světa snižuje bezpečnostní riziko

Opak je pravdou. Tím, že se odpojíte od sítě, snižujete svoji schopnost včas odhalit mimořádné události,
monitorovat nebezpečné aktivity na zařízeních a zároveň si vytváříte propast mezi sebou a okolním světem,
která se bude s časem stráveným mimo online prostředí pouze zvětšovat. Mít oči otevřené off-line je mnohem
těžší než zůstat bdělý online.

S blížící se platností nařízení GDPR se zvyšují i nároky na kybernetickou bezpečnosti organizací. Náš tým Vám
může pomoci zvýšit vaši úroveň bezpečnosti a připravit na nařízení GDPR,  čímž získáte skutečnou schopnost
chránit svá data včetně osobních údajů. Stačí si prohlédnou naše produkty nebo si požádat o specifické řešení

Zdroj: http://www.infoguardsecurity.com

Mohlo by Vás zajímat: 

Jak vypadá kybernetická bezpečnost na našich školách? 

5 tipů, jak se mohou malé firmy bránit kybernetickým útokům 

České podniky se musí připravit na zvýšené množství kybernetických útoků