TOP

KYBEZ

Mobilní aplikace a kybernetická bezpečnost: Jak ochránit svá data

Autor obsahu – Klára Dubovecká

Podle zprávy data.ai za rok 2022 dosáhl průměrný čas, který uživatel stráví na mobilním telefonu, 5 hodin a 2 minut, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota v historii. Celosvětově si spotřebitelé stáhnou více než 435 000 aplikací za minutu. Používání mobilních zařízení je všudypřítomné a v mnoha případech zastiňuje používání počítačů nebo notebooků. S vysokým nárůstem počtu uživatelů však také existuje riziko, že se v oběhu objeví různé škodlivé mobilní aplikace. Proto se vývoj mobilních aplikací i samotní uživatelé musí stále více a více zaměřit na kybernetickou bezpečnost. Tyto aplikace mají přístup k velkému množství uživatelských dat, která jsou z velké části citlivá, a musí být chráněna před neoprávněným přístupem.

Jaká je definice zabezpečení mobilních aplikací?

Zabezpečení mobilních aplikací se zaměřuje na softwarové zabezpečení mobilních aplikací na různých platformách, jako jsou Android, iOS a Windows Phone. Týká se to aplikací, které běží na mobilních telefonech i tabletech. Zahrnuje posuzování aplikací z hlediska bezpečnostních problémů v kontextu platforem, na kterých jsou navrženy k provozu, rámců, s nimiž jsou vyvíjeny, a zamýšlené množiny uživatelů (např. zaměstnanci vs. koncoví uživatelé). Mobilní aplikace jsou důležitou součástí online prezentace podniku a mnoho z nich se při komunikaci s uživateli po celém světě spoléhá výhradně právě na mobilní aplikace.

Hrozba mobilních aplikací

Mobilní aplikace  představují významný kanál pro bezpečnostní hrozby, zejména pokud jsou propojeny s obchodními značkami. Ty se často stávají cílem kriminálních živlů, které se snaží vydělat na firmách a zaměstnancích, kteří používají mobilní zařízení, ale nezapojují se do řádných procesů zabezpečení mobilních aplikací.

Pokud je mobilní aplikace napadena malwarem nebo si uživatel zařízení stáhne neautorizovanou podvodnou aplikaci, která ve skutečnosti není oficiálně spuštěna, vystavuje se vysokému riziku, že se stane obětí digitálního podvodu. To se týká i:

  • Odcizení jejich finančních přihlašovacích údajů
  • Odcizení a další prodej údajů o jejich kreditní kartě
  • Poskytnutí přístupu hackerům do jejich firemních sítí
  • Velkoobchodní krádež identity
  • Zneužití jejich zařízení k šíření malwaru na neinfikovaná zařízení
  • Kopírování zpráv TXT nebo SMS a jejich skenování s cílem zjistit soukromé informace

Jak se chránit před únikem dat a konverzí prostřednictvím mobilních aplikací?

Pokud chcete chránit svá data, zde je několik tipů, které vám pomohou zůstat v bezpečí:

 

1.Vždy udržujte svůj operační systém a aplikace aktuální.

Pravidelná aktualizace mobilní aplikace je důležitým postupem, který zajistí, že zabezpečení mobilní aplikace bude aktuální a účinné. Aktualizace vám může pomoci opravit případné bezpečnostní díry, zlepšit výkon mobilní aplikace nebo přidat nové bezpečnostní funkce. Chcete-li mobilní aplikaci pravidelně testovat a aktualizovat, musíte používat spolehlivý testovací nástroj, například Appium nebo Espresso, a dodržovat důsledný cyklus testování a aktualizací.

 

2.Povolte ve svých aplikacích dvoufaktorové ověřování.

Autentizace a autorizace jsou dva mechanismy, které ověřují identitu a oprávnění uživatelů, kteří přistupují k datům vaší mobilní aplikace. Ověřování je proces potvrzení, že uživatel je tím, za koho se vydává, obvykle vyžádáním uživatelského jména a hesla, biometrického faktoru nebo tokenu. Autorizace je proces udělování nebo zamítání přístupu ke konkrétním datům nebo funkcím na základě role, úrovně nebo skupiny uživatele. Autentizace a autorizace mohou zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu k datům mobilní aplikace nebo v jejich úpravě. Chcete-li efektivně implementovat ověřování a autorizaci, musíte používat zabezpečený protokol, například OAuth nebo OpenID Connect, a prosazovat přísné zásady a pravidla.

 

3.Použijte šifrování.

Šifrování je proces transformace dat do formátu, který je nečitelný pro kohokoli, kdo nemá klíč k jejich dešifrování. Šifrování lze použít na data při přenosu, tedy na data, která jsou odesílána nebo přijímána po síti, nebo na data v klidu, tedy na data uložená v zařízení nebo na serveru. Šifrování může zabránit zachycení, úpravě nebo krádeži dat neoprávněnými osobami. Chcete-li šifrování používat efektivně, musíte zvolit silný šifrovací algoritmus, například AES nebo RSA, a bezpečně spravovat šifrovací klíče.

 

4.Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy a propagační akce. Jedná se o nejčastější způsoby instalace škodlivých aplikací do vašeho zařízení.

 

5.Neukládejte do mobilního telefonu soubory s přístupovými údaji (přihlašovací jméno a heslo) z bank a jiných aplikací, používejte k tomu speciální nástroje.

 

6.Buďte velmi opatrní při používání veřejných sítí Wifi. Je možné, že mají bezpečnostní chyby, které umožňují zachytit data, která přes ni procházejí (v těchto případech zvolte svůj datový tarif).

 

7.Nereagujte na neznámá čísla a podezřelé zprávy. V některých případech stačí odpovědět, aby zločinec získal přístup k vašim datům.

Reference: https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2023/, https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-protect-your-mobile-app-data, https://www.bbc.com/news/technology-59952557