TOP

KYBEZ

Bureau Veritas: Nové certifikáty ISO hlídají kybernetickou bezpečnost

Pro kybernetickou bezpečnost firem i veřejné správy platí od jara 2016 nové standardy z rodiny certifikátů ISO/IEC 27 000. Aktualizace přináší v prvé řadě zcela nové požadavky na procesní i technickou bezpečnost. Vedle toho revize normy sjednocuje terminologii a usnadňuje život organizacím, které používají současně více standardů ISO z oblasti řízení bezpečnosti informací. Organizace, které implementovaly zmíněné normy, mají značný náskok při plnění požadavků kybernetického zákona.

„V důsledku revize normy ISO/IEC 27 000 mají firmy a povinné instituce veřejné správy striktnější povinnost detekovat zranitelnosti v technické infrastruktuře. Revize normy vyžaduje rovněž větší zapojení projektového managementu do řízení bezpečnosti. Na druhou stranu umožňuje větší volnost v metodice analýzy rizik,“ vyjmenovává několik změn Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Revize sjednotila strukturu normy do tzv. Annexu SL, který přináší shodné požadavky na systémy managementu v různých oblastech (například při stanovení kontextu organizace či při interním auditu). Cílem by měla být možnost sjednotit dokumentaci organizací do jednotné, přehlednější struktury, která je lépe čitelná jak pro management organizace, tak pro běžné zaměstnance, kteří v systému managementu pracují. Výsledkem je jednotná dokumentace, nikoliv několik dílčích dokumentů pro různé ISO normy.

Firmy a instituce držící certifikaci ISO/IEC 27001 mohou mít významný náskok v oblasti plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Legislativa totiž mimo jiné říká, že pokud si firma nechá certifikovat normu ISO 27001, automaticky plní veškeré bezpečnostní požadavky kybernetického zákona. „Je to proto, že tato norma pokrývá bezpečnost informací v daleko širším a komplexnějším rámci. Organizace pomocí certifikátů ISO nejen naplní požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, ale je mnohem lépe chráněna vůči kybernetickým útokům,“ vysvětluje Kejval.

Zdroj: http://www.itmforum.cz/