TOP

iso 27000 Tag

Autor obsahu – Michaela Petrášová V dnešní digitální době se data stala jedním z nejcennějších aktiv podniků. Organizace zaznamenávají své transakce do databází, ukládají dokumenty do síťových úložišť a při své činnosti se do značné míry spoléhají na technologie. S touto rostoucí

Představte si informační systém, který pokryje veškeré vaše potřeby ohledně kybernetické bezpečnosti v organizaci. Konkrétně se postará o řízení bezpečnostních rizik, bezpečnostní audit, identifikuje aktiva a jejich zranitelnosti, umožní moderní prokazatelné vzdělávání, zabezpečí správu osobních údajů, rozumí si i s jejich

V závěru loňského roku byl firmou GORDIC proveden audit bezpečnosti dat v rámci informačního systému Městského úřadu Blansko. Výsledky auditu prošly připomínkovým řízením a jeho finální podoba byla v těchto dnech odprezentována zpracovatelem zástupcům města.  Účelem auditu bylo identifikovat hrozby a rizika,

Intel Security zveřejnila Zprávu McAfee Labs o předpovědi hrozeb, jež předvídá klíčové změny v oblasti kybernetických hrozeb v roce 2016. Zveřejněná zpráva reflektuje informovaný názor třiatřiceti lídrů společnosti Intel Security, zkoumá aktuální trendy v oblasti kybernetického zločinu a pokouší se

Ve středu 18. května 2016 se v konferenčním sále Libereckého kraje uskuteční konference s názvem „Setkání pro výměnu zkušeností, aneb kam jsme se posunuli po přijetí zákona“. Konference je pořádána platformou KYBEZ, Libereckým krajem a VUT. Akce se bude zabývat výměnou zkušeností při

Pro kybernetickou bezpečnost firem i veřejné správy platí od jara 2016 nové standardy z rodiny certifikátů ISO/IEC 27 000. Aktualizace přináší v prvé řadě zcela nové požadavky na procesní i technickou bezpečnost. Vedle toho revize normy sjednocuje terminologii a usnadňuje život organizacím, které

GORDIC společně s Vysokým učením technickým a AXENTOU Uspořádaly konferenci o kybernetické bezpečnosti  Ve středu 30. března 2016 se uskutečnila v Brně konference týkající se kybernetické bezpečnosti s názvem „Výměna zkušeností aneb kam jsme postoupili po přijetí zákona a co nám zbývá“. Akce

Mediální skupina MAFRA pořádá v úterý 2. června 2015 konferenci "Kybernetická bezpečnost ". Ta se koná pod záštitou Národního bezpečnostního úřadu. Akce se uskuteční v  Erbia Congress Centru – Aureole na pražské Pankráci a bude tlumočena do anglického jazyka. Tematické okruhy akce jsou kritická infrastruktura,

Od ledna 2015 rozšířil Ústav informatiky Fakulty podnikatelské VUT Brno své aktivity v oblasti informační bezpečnosti a budování bezpečnostního povědomí formou cyklu tematických okruhů, které souvisí s nedávno schváleným kybernetickým zákonem. Cyklus školení je koncipován jako celek nebo jako jednotlivá autonomní školení

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně (VUT FEKT) spustí samostatný studijní obor zabývající se kybernetickou bezpečností. Bude se jmenovat Informační bezpečnost a první semestr začne už letos na podzim. Prozatím půjde o bakalářské studium, VUT