TOP

KYBEZ

Češi si s Američany vyměnili poznatky v oblasti ochrany informačních systémů

19. března se v Praze uskutečnila třídenní konference na téma kybernetická bezpečnost. Kromě odborníků z české armády se jí zúčastnili specialisté na kyber a IT bezpečnost z Národní gardy států Nebraska a Texas.

Úvod konference patřil obecným prezentacím o činnosti institucí, které komunikační a informační systémy provozují. Následovala diskuze, během níž se projednávalo řešení otázek, které s touto problematikou souvisejí. Američtí odborníci například zmínili osvědčenou přípravu koncových uživatelů, na jejichž vzdělávání kladou důraz.

„Procházejí mimo jiné pravidelným proškolováním s časovým razítkem, které jim umožňuje přístup do systému. Pokud se nezúčastní za nějaký čas školení, systém jim odepře přístup. Je jisté, že vzdělávání koncových uživatelů je zaměřeno na bezpečnost provozu komunikačních systémů podle nejnovějších poznatků,“ uvedl zástupce ředitele Agentury KIS plukovník František Ridzák a podtrhl, že právě oblast vzdělávání mají Američané propracovanou téměř do detailů a na návody, jak si počínat v případě nějakého selhání, ještě dohlížejí specialisté.

Podle Františka Ridzáka byla konference vítanou příležitostí k výměně praktických poznatků. „Do diskuze se zapojil i jeden z amerických vojáků – rezervista, který pracuje v pojišťovací firmě a je ochoten se s námi podělit o své zkušenosti se zabezpečením počítačové techniky velké firmy.“

Na konferenci také zaznělo:

  • Nejčastějším cílem kybernetických útoků jsou NATO a EU, vlády jednotlivých států, finanční sektor a vojenské informační technologie.
  • Česká republika na kyber hrozby reagovala přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti a vytvořením vnitřních opatření k jeho zabezpečení uvnitř resortu obrany.
  • Například z globálního hlediska na ochranu informací má ČR dle zákona 412/2005 Sb. Definováno šest základních oblastí. Od 1. 1. 2015 je platný zákon č. 181/2014 Sb. pro kybernetickou bezpečnost. Uvedené oblasti má česká armáda obsazeny desítkami osob. Ozbrojené síly USA mají dále tyto oblasti rozděleny na sedmnáct částí s obsazeností v řádu stovek osob, přičemž americké velitelství pro kybernetiku vzhledem k narůstajícím hrozbám bude i nadále zvyšovat počty na tisíce osob.
  • Všichni účastníci setkání se shodli na tom, že není možné čelit všem nebezpečím, které se v této oblasti mohou stát. Reálně však lze tyto hrozby a rizika minimalizovat nejen díky přijatým opatřením, ale i díky navázané trvalé mezinárodní spolupráci.

Zdroj: Armáda České republiky