TOP

významný informační systém Tag

Desítky lidí, kteří se vyznají v kybernetické bezpečnosti a obraně hledají armádní špiony pro svoje nové centrum kybernetické bezpečnosti. Už i česká armáda zařadila „kyberboj" na stejnou úroveň jako „standardní" boj. Ročně bude na provoz vyčleněno až 500 milionů korun. Na

Ve středu 11. 11. se uskutečnil první seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu. Akce se konala v sidle

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo včera, tj. 21.10.2015 další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Kybernetická bezpečnost“. Výzva se týká zvýšení odolnosti významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Na projekty je připraveno 1,2

Vláda České republiky na základě návrhu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) schválila na jednání dne 25. května 2015 svým usnesením prvních 45 prvků kritické informační infrastruktury (KII), jejichž správcem je 14 ministerstev a další ústředních správních úřadů.. foto: wikimedia, PACKA Uvedeným 14 subjektům

Mediální skupina MAFRA pořádá v úterý 2. června 2015 konferenci "Kybernetická bezpečnost ". Ta se koná pod záštitou Národního bezpečnostního úřadu. Akce se uskuteční v  Erbia Congress Centru – Aureole na pražské Pankráci a bude tlumočena do anglického jazyka. Tematické okruhy akce jsou kritická infrastruktura,

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) je zhruba ve třetině svého hledání kritické informační infrastruktury. Kritické systémy jsou takové, jejichž narušení by mohlo ohrozit bezpečnost země, zdraví obyvatel nebo ekonomiku státu. V první fázi úřad, kdy NBÚ analyzoval informační systémy ministerstev a

19. března se v Praze uskutečnila třídenní konference na téma kybernetická bezpečnost. Kromě odborníků z české armády se jí zúčastnili specialisté na kyber a IT bezpečnost z Národní gardy států Nebraska a Texas. Úvod konference patřil obecným prezentacím o činnosti institucí, které

Ve čtvrtek 19. 2. se v Pražském konferenčním centru CIty kona odborná konference zaměřená na kybernetickou bezpečnost "Cybersecurity 2015". Akce je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří

  Kybernetická bezpečnost se stává novou, rodící se oblastí, která nutně postupně přechází do každodenního slovníku každé organizace. Správné nastavení a zejména udržení kybernetické bezpečnosti (a to nejen kvůli nové legislativě) začíná hrát dominantní roli pro „sebezáchovu“ každé organizace i celého státu.