TOP

KYBEZ

Česká republika nacvičovala kybernetickou bezpečnost s členskými zeměmi NATO

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) již potřetí řídil české subjekty, které se aktivně zúčastnily aliančního kybernetického cvičení NATO Cyber Coalition 2014. Cílem cvičení bylo prověřit procesy, koordinaci a technické a operační schopnosti mezi účastníky v oblasti kybernetické obrany a rovněž odpovědět na některé aktuální právní otázky v této oblasti. Mimo 26 členských států NATO se cvičení zúčastnilo pět partnerských zemí a zástupci kybernetické obrany Evropské unie.

Cvičení Cyber Coalition 2014 (CC14) začalo 17. listopadu a trvalo do 21. listopadu, řízeno bylo opět z Estonského Tartu. Jako obvykle mělo prověřit rozhodování a koordinaci mezi orgány NATO a národními kybernetickými obrannými kapacitami, včetně partnerských zemí. Novinkou proti předchozím ročníkům bylo pozvání zástupců z akademické sféry a průmyslu všech zúčastněných států. NATO se tímto snaží více zapojit výzkum a průmysl do kybernetické obrany.

Z České republiky se CC14 zúčastnilo zatím nejvíce subjektů v jeho historii. Jak již bylo uvedeno, koordinaci české strany měl na starosti NBÚ společně s Ministerstvem obrany (MO). Do cvičení se jim podařilo proti předchozím ročníkům zapojit více aktivních cvičících, kterými byli, kromě vlastních týmů Vládní CERT a CIRC-MO, odborníci z Policie České republiky, zpravodajských služeb, bezpečnostních týmů CSIRT.CZ, CZ.NIC, CSIRT MU a další. V neposlední řadě se zapojili i odborníci na právo z NBÚ, MO, Ministerstva zahraničních věcí a Masarykovy univerzity, kteří řešili právní problémy společně s právníky z CCDCoE v Estonsku. Bude velice zajímavé, jaké výstupy a poznatky v této oblasti cvičení poskytne.

Konkrétní výsledky cvičení budou vyhodnoceny a oznámeny během prvního čtvrtletí roku 2015.