TOP

KYBEZ

Český internet ohlídají špičky kybernetické bezpečnosti

Jištěné internetové připojení i přímá telefonní linka do centrály NATO. Nic z toho nechybí v novém Národním centru kybernetické bezpečnosti, které v Brně vybudoval Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Na bezpečnost českého internetu tam bude dohlížet pětatřicet odborníků.

Vysoký plot, ochranka a kamery střeží ty, kteří dohlížejí na bezpečí českého internetu. V Brně nechal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) zbudovat centrum kybernetické bezpečnosti. V jeho kancelářích působí dva týmy odborníků – jedni dohlíží na to, co se děje na internetu, druzí mají na starosti mezinárodní spolupráci a prevenci.

Posláním centra je boj s případnými počítačovými útoky, které by mohly ochromit činnost státních institucí. „Například nedávno došlo ke kybernetickému útoku na jeden významný úřad České republiky. Byl to pokus proniknout do internetové pošty tohoto úřadu, kde byly z mezinárodního hlediska velice zajímavé informace,“ vzpomněl ředitel NBÚ Dušan Navrátil. Díky pomoci odborníků se podařilo slabinu odhalit a útok se nezdařil.

Nový úřad bude shromažďovat data o počítačových útocích, reagovat na ně a vymýšlet opatření, která útokům zamezí. Národní centrum kybernetické bezpečnosti má na starosti hlavně tzv. kritickou infrastrukturu. „Mnozí lidé si představují, že internet funguje pouze pro přenos dat, ale může to být také útok na řízení technologických procesů, protože dnes internet ovládá například vodárny, energetické subjekty a další,“ upřesnil Navrátil.

Jihomoravská metropole byla pro centrum vybrána záměrně. Brno lze totiž s nadsázkou označit za malé Silicon Valley České republiky – informační a komunikační technologie zde studuje přibližně 5 000 studentů. Hned po škole do nového bezpečnostního centra zamířil i 26letý Radim Ošťádal. „Člověk zde má možnost opravdu něco změnit a hledat zranitelnosti systému. V podstatě mohu pomoci společnosti vyvarovat se hrozby, které čelí v reálném světě,“ myslí si mladý zaměstnanec NBÚ.