TOP

KYBEZ

Co vlastně povolujeme těmi cookies?

Na počítači hodně často odklikáváme příkazy, které ani nevíme, co znamenají. Povolujeme tím použití našich dat, sledování polohy či se upisujeme ďáblu?

Jeden z případů je povolování cookies. Kdo z nás bezhlavě nekliká na „přijmout“? A co vlastně tedy těmi sušenkami myslí?

 

Co to je cookie?

V protokolu http označujeme jako cookie malé množství dat, která pošle www server prohlížeči, který je uloží na počítač uživatele. Při každé návštěvě pak prohlížeč tato data posílá zpět stejnému serveru. Cílem je jakési ukládání se uživatelských předvoleb.

 

Kde se vzali?

S myšlenkou v roce 1994 přišel tehdejší zaměstnanec Netscape Communications Lou Montulli. Montulli a jeho tým hledali cestu, jak by mohl Netscape prohlížeč umisťovat malé soubory do počítače návštěvníka webových stránek, které by trackovaly, co daný uživatel na webu dělal. To umožnilo vyhnout se umístění dat na své vlastní servery.

 

K čemu slouží?

Tato funkce je nápomocná při odlišení jednotlivých návštěvníků a uložení konkrétních údajů. Pro představu to může být předvyplněné přihlašovací jméno či relevantní vyskakování reklam.

 

Je zde háček?

Při odlišování jednotlivých uživatelů se pochopitelně ztrácí i určitá anonymita. Pokud však například svoji adresu či rodné číslo neuložíte, prohlížeč to bez vašeho souhlasu dělat nebude. Funkci můžete kdykoli ručně vypnout.

 

Sušenkový zákon

„Podle směrnice Evropské unie (provedena zákonem č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o elektronických komunikacích) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies a získat souhlas uživatele ještě před tím, než se cookie uloží do uživatelova počítače.“ Nemusíte se tedy bát, že by se něco dělo za vašimi zády.

 

 

 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie