TOP

KYBEZ

CSA: Aneb co s nástupem NIS2

O nové evropské směrnice NIS2 jste již jistě slyšeli. Každým týdnem se blíží konec transpoziční lhůty a firmy se budou muset s finálním zněním směrnice adaptovat na nové prostředí. Ať již bude finální znění jakékoliv, bude ve všech případech vyhotoveno v předem stanovených tematických okruzích.

Užitečným pomocníkem pro plněním obsahu těchto okruhů je nástroj CSA. Ten jako všestranný analytický nástroj umožní jednoduchou analýzu rizik a vytváří kvalitní základ pro řízení bezpečnosti vaší organizace. Díky CSA máte možnost mít vše přehledně před sebou, a navíc v přívětivém uživatelském prostředí, což celý proces analýzy rizik usnadňuje, zrychluje a tudíž zlevňuje. Kvalitní analýza rizik je nezbytná jak pro řádnou bezpečnostní údržbu vašich informačních systémů, tak pro efektivní zvládání incidentů. A tajemstvím není ani to, že kvalitně provedená analýza rizik zvyšuje výkonnost případného krizového řízení.

CSA je vhodným, a především účelným nástrojem také k předcházení různorodým incidentům. K tomu dopomáhá například prostřednictvím podání pomocné ruky při auditech a jiných činnostech vycházejících z bezpečnostních politik firmy, které směrnice také vyžaduje. Můžete tak mít přehled o všech vašich aktivech v reálném čase, a to včetně informací o rizikovosti vašich aktiv.

Nástroj je dlouhodobě nejen užitečným, ale především spolehlivým prostředkem, jak zlepšit a zefektivnit kybernetickou bezpečnost vaší organizace. A s nástupem směrnice NIS2 to platí dvojnásob. Znění směrnice se nese v duchu bezpečnosti dodavatelských řetězců. A můžeme vás ujistit, že v tomto ohledu se na CSA i další softwarová a praktická řešení společnosti GORDIC můžete vždy spolehnout. Bezpečnost nepřijde sama, je nutné být proaktivní a CSA vám s tímto pomůže.

 


nástroj CSA – cyber security audit