TOP

KYBEZ

Cyber security v kontextu elektronické správy dokumentů

Kybernetická bezpečnost byla jedním z témat letošního metodického setkání uživatelů systémů pro elektronickou správu dokumentů, které se uskutečnilo v úterý 11. listopadu v Praze. Igor Šverka ze společnosti GORDIC přednesl v rámci tohoto bodu přednášku o tom, proč se této oblasti intenzivně věnovat a co čeká uživatele, kteří pracují s elektronickými dokumenty, v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Jádrem řešení kybernetické bezpečnosti v pojetí GORDIC je tzv. bezpečný produkt GINIS. “Pro uživatele našeho systému jsme připravili sadu komponent pro podporu a vylepšení těchto instalací tak, aby se zvedla hladinu tzv. aplikační bezpečnosti na nově požadovanou úroveň,” upozornil Štverka.

Tyto komponenty se označují jako moduly CSG: Cyber Security GINIS. Umožňují bezpečnou správu identit, zabezpečenou komunikaci se systémy třetích stran, monitoring chybových hlášení a upozorňování na ně, bezpečnou správu a ukládání elektronických dokumentů, atd. Pro vizualizaci stavu bezpečnosti jednotlivých informačních systémů organizace a komunikaci s nimi slouží centrální dispečerská webová aplikace dohledového centra se service deskem.

Prezentace ke stažení zde.