TOP

KYBEZ

GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU – KONFERENCE

Novému evropskému nařízení 2016/679 se žádná organizace nevyhne. Za nedodržení hrozí pokuta 4 % z obratu až do výše 0,5 mld. Kč. Připravte se včas.
Nová, doslova revoluční pravidla ochrany osobních dat zaměstnají až 13 tisíc nových úředníků a ještě vyšší počet pověřenců pro správu osobních údajů v soukromém sektoru. Příprava zabere firmám a organizacím nejméně rok. Celostátní konference účastníky seznámí s obsahem nařízení a nabídne jim jízdní řád, jaká opatření a v jakých oblastech začít realizovat.

TERMÍN: Čtvrtek, 20. 4. 2017
MÍSTO: Praha – Hotel Occidental (Barceló)****

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Využijte automatickou 10% slevu pro naše stálé zákazníky. Nebo získejte každý 15% slevu v případě, že přihlásíte dva nebo více účastníků.
GDPR představuje po svém schválení nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Bude se týkat každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč sektory i obory. Jistou útěchou je, že se netýká pouze ČR, ale všech zemí EU.
Na konferenci získáte jasnou představu o nových povinnostech, které nové nařízení GDPR přinese po nabytí účinnosti 25. května 2018. Jakkoli je účinnost ještě rok vzdálena, problematika je natolik závažná, že s přípravou je radno začít ihned. 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                                         

 

                                                             
                                    
 
           
 PROGRAM CELODENNÍ KONFERENCE (9,00 – 16,00 HOD)

Nové nařízení o ochraně osobních údajů, aneb co nás čeká a nemine
V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení mohou povinným subjektům hrozit sankce ve výši 4 % z obratu nebo až půl miliardy korun. Proto je nezbytné, aby se všechny společnosti na nové povinnosti včas připravily. V tomto příspěvku načrtneme základní principy nové úpravy.
Mgr. Eva Škorničková, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě GDPR
 

Role a odpovědnosti pověřence pro ochranu osobních údajů

Kromě množství nových požadavků se společnosti musejí potýkat také se záplavou mýtů okolo nového nařízení – že bez souhlasu nelze osobní údaje využívat, že každá společnost musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů nebo že GDPR je pouze IT cvičením. Příspěvek poskytne střízlivý náhled na to, jak se s požadavky v realitě vypořádat.
Mgr. Michal Nulíček, LL. M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Dopad GDPR do personalistiky – jak nově zacházet s osobními daty zaměstnanců
Příspěvek účastníky seznámí s dopady nové úpravy do personální agendy od výběrového řízení až po skončení pracovního poměru. Bude se věnovat také otázkám předávání údajů o zaměstnancích různým subjektům např. v rámci nadnárodní skupiny, přenosu osobních údajů do zahraničí a monitoringu zaměstnanců.
Mgr. Klára Valentová, AK Vilímková, Dudák & Partners

Odraz GDPR ve firemních procesech – kde budou nutná nejkomplexnější opatření?
Nařízení GDPR svým rozsahem zasahuje do všech úrovní provozu organizace – procesní, právní, IT i bezpečnostní. Dosavadní projekty již ukazují, že některé nově příchozí povinnosti (například práva subjektů) vedou na zavedení nových komplikovaných opatření. Příspěvek posluchačům přiblíží vybrané povinnosti GDPR a rozebere na jaká procesní opatření požadavek vede.
Ing. Jiří Slabý, Deloitte

Dopady GDPR na online business
Přednáška se zaměří konkrétně na důsledky GDPR pro společnosti podnikající v online prostředí. Objasníme aktuální výklad formy online souhlasu se zpracováním osobních údajů, jakož i na některé (staro)nové instituty jako profilování, právo být zapomenut, přenositelnost, pseudonymizace a automatizované rozhodování. Součástí přednášky bude i stručný popis změn, které by mohlo přinést připravované nařízení e-Privacy.
Mgr. Vojtěch Chloupek, AK Bird & Bird

Nezbytné kroky, které je nutné začít podnikat už zítra
Audit v zavedeném systému ochrany dat je správným začátkem – způsob zpracovávání osobních údajů, ověření jejich účelnosti a potřebnosti, doby jejich uchování, určení legitimnosti účelů zpracování, bezpečnost, kontrola…A co bude třeba následně řešit?
Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants s.r.o.

Nutné změny v interních pravidlech ve společnosti a možnosti pojištění kybernetických rizik
Praktické dopady GDPR na firmu budou zjednodušeně řečeno následující: upravit firemní IT systémy a naučit lidi, jak pracovat s osobními daty podle nových požadavků. Přitom bude nutné extrémně dbát na bezpečnost dat a informací. Může pomoci i pojištění počítačových rizik? Nastíníme, jak efektivně projít přípravou pro GDPR.
Daniel Konečný a Petr Moláček, Principal engineering s.r.o.
 
KOHO KONFERENCE OSLOVÍ
Konference GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU je určena statutárním zástupcům organizací, ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům obchodních a marketingových oddělení, podnikovým právníkům, advokátům, ale také správcům počítačových sítí. Týká se celého podnikatelského sektoru a zároveň obcí, rozpočtových a příspěvkových organizací, včetně škol.