TOP

KYBEZ

GORDIC členem Sekce kybernetické bezpečnosti AOBP

Společnost GORDIC se stala členem Kybernetické a informační sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Odborné sekce asociace plní roli poradenského orgánu Prezídia AOBP a významnou expertní platformou pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery a dalšími subjekty.

Kybernetická sekce a její členové se problematice zajištění bezpečnosti dat věnují jak z pohledu její legislativní úpravy a aplikační praxe i šíření osvěty a upozorňování na rizika, která přináší současný rozvoj informační společnosti. Pro GORDIC členství v sekci představuje vítanou možnost výměny informací mezi bezpečnostními experty a příležitost reprodukovat na této platformě názory a připomínky svých více než 6000 klientů. 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu vznikla v roce 1997 a sdružuje více než stovku firem z oboru

Odkaz na oficiální stránky organizace AOBP naleznete zde: http://www.aobp.cz/