TOP

partneři Tag

Řízení rizik v projektech a softwarová podpora projektů   Termín konání: 14. září 2016 od 13.00 hodin Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – sál bude upřesněn na orientační tabuli u recepce Zaměření semináře: Seminář je zaměřen na řízení rizik v projektech a softwarovou podporu projektů.   Co

Český institut manažerů informační bezpečnosti si Vás tímto dovoluje pozvat na čtvrtý Kulatý stůl k tématům kybernetické bezpečnosti.  Jménem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti si Vás tímto dovoluji pozvat na čtvrtý Kulatý stůl k tématům kybernetické bezpečnosti. Termín konání: 27. září 2016 od 16.00 hodin do

V Norimberku se od 18. do 20. října 2016 uskuteční veletrh it-sa. Odborníci z celého světa na zabezpečení IT se v tyto dny setkají v norimberském veletržním centru, kde si předají svá know-how v ochraně firem a jiných organizací před kybernetickými útoky. Letos poprvé bude

GORDIC získal jako první v republice pro svůj informační systém GINIS certifikát shody s požadavky ZKB.  Potvrdil to audit provedený inspekčním orgánem A-TEST. Inspekce zahrnovala posouzení standardní dokumentace systému a test požadovaných funkcionalit. Kladné stanovisko inspekčního orgánu znamená, že lze systém GINIS nakonfigurovat tak, aby splňoval

  Ve dnech 17. – 21. října 2016 se na pražském Výstavišti uskuteční mezinárodní veletrh s třicetiletou tradicí Future Forces Forum. Praha se tak v těchto dnech stane epicentrem setkání domácích i světových špiček v oblasti obrany a bezpečnosti. Na akci, která má podpořit efektivní spolupráci

Společnost GORDIC se stala členem Kybernetické a informační sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Odborné sekce asociace plní roli poradenského orgánu Prezídia AOBP a významnou expertní platformou pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery a dalšími subjekty. Kybernetická sekce a její

Pozvánka na konferenci o kybernetické bezpečnosti do Brna v prostorách Masarykovy univerzity, kde bude představen Kybernetický polygon spolu s dalšími společnostmi, které se zabývají daným tématem. 02.06.2016 - Budoucnost bezpečnosti v Kybernetickém polygonu   9:00 - 9:20     Kybernetický polygon Masarykova univerzita ( Mgr.