TOP

KYBEZ

GORDIC míří do Mikulova představit platformu KYBEZ nebo informovat o zabezpečení chytrých úřadů

„E-government 20:10, aneb žijeme si jak na zámku, ať to trvá věčně.“ Tento název nese každoročně pořádaná konference, která se letos uskuteční 6. – 7. září 2016. Prostory pro konání odborného i doprovodného programu poskytne zámek Mikulov. GORDIC se akce zúčastní jako generální partner. 

Konference, která jako každý rok hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR na konkrétní téma, se letos bude týkat mj. problematiky financování projektů v aktuálním programovém období. Mottem celé akce bude pak VIZE 20:20, tedy výhled na to, co nastane do roku 2020. 

 

Foto z loňského ročníku konference, kterou pořádá magazín Egovernment

 

Program výroční konference bude rozložen do dvou dnů. Vystoupí zde řada odborníků, kteří se budou zabývat kybernetickou bezpečností ve státní správě, trendy a novými technologiemi v kyberbezpečnosti a e-governmentu, digitalizací veřejné správy, cloudem a řadou dalších aktuálních témat. Druhý den proběhne workshop, ve kterém zazní přednášky převážně na téma eIDAS. 
GORDIC přispěje  v roli generálního partnera svou prezentací na téma „Kybernetická bezpečnost – kam jsme se posunuli po přijetí zákona?“. Jan Dienstbier mj. představí platformu KYBEZ  a její vzdělávací aktivity, spisovou služba jako nástroj podpory procesů podle ZKB, položí si otázku jak zabezpečit chytrý úřad či domácnost, jak bezpečně data ukládat a zálohovat a mnohem další.