TOP

KYBEZ

Jak řídit kybernetickou bezpečnost? #1 Začínáme

Kybernetická bezpečnost není jen zákonná povinnost, ale existenční nutnost. Její narušení vás může připravit o spoustu peněz. Ať už tím, že budete platit útočníkům výkupné na odcizená data, náhrady škod postiženým osobám, nebudete se moci věnovat své hlavní činnost či nastanou jiné problémy. Abyste těmto mimořádným událostem předešli, musíte kybernetickou bezpečnost začít správně řídit. Jak přesně? Na to se zaměříme v našem novém seriálu.

 

Základy musí mít každý

Než začnete měnit procesy, vytvářet nové organizační celky nebo pořizovat drahé softwary, raději si nejprve odpovězte na to hlavní: Co pro mně znamená kybernetická bezpečnost? Jaké hrozby a zranitelnosti mne mohou potkat? A co potřebuji nejvíce chránit?” . Pokud neznáte odpovědi na tyto otázky nebo si kybernetické bezpečnosti vůbec nevěnujete a více se zaměřujete na své podnikání – nezoufejte! Základní znalosti o kybernetické bezpečnosti naleznete jak na tomto portálu (a to zcela zdarma v sekci bezpečnost) nebo v rámci školení Základy kybernetické bezpečnosti

 

Mám přehled. Co dál? 

Nemusíte znát různé druhy ransomware či jak přesně probíhá DDoS útok. Ovšem obecné povědomí, co tyto jevy představují byste mít měli. Jakmile načerpáte tyto znalosti je nejlepší začít upravovat celkový systém kybernetické ochrany ve vaší společnosti. Kybernetickou ochranu si můžete představit jako nikdy nekončící a stále se zdokonalující proces, který tvoří tři stupně: 

  • Legislativa – zjištění a zavedení vašich povinností 
  • Procesy a organizace – pravidla fungování v oblasti ICT
  • Technologie – bezpečnostní ochrana před hrozbami

 

Krok po kroku

Nejdříve se zaměřte na to, co po vás požadují zákony, vyhlášky či jiné předpisy. Neznalost zákona neomlouvá a v případě jeho porušení vám hrozí sankce. Následně si přesně nastavte veškeré procesy a to, kdo bude za jednotlivé části odpovědný. Nakonec zvolte pro vás vhodné technologie. No není to jednoduché? Možná ano, ale v praxi člověk snadno na něco zapomene. Proto se v dalších dílech zaměříme na všechny tři stupně a jejich úskalí. Mezitím můžete prostudovat veškeré zajímavosti světa kybernetické bezpečnosti nebo se přihlásit na naše školení

 

 

Dále čtěte: