TOP

KYBEZ

Jihomoravský kraj otevřel centrum kybernetické bezpečnosti

Jako první region v České republice otevřel Jihomoravský kraj svoje Kybernetické operační centrum. Kybernetická bezpečnost úřadu a organizací v kraji se tak posunuje na vyšší úroveň. Centrum bude mít v této fázi na starost ochranu dat krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací, zejména nemocnic a škol.

„Kyberprostor je místem, kde dochází k řadě útoků. Kraj a organizace, které zřizujeme, vlastní řadu citlivých dat,  jsme například zřizovateli nemocnic či škol – to jsou věci, které je potřeba chránit. Česká republika má moderní legislativu a jižní Morava jako region, kde se významně daří sektoru IT, je prvním krajem, který otevírá takovéto centrum. Samozřejmě je problém sehnat odborníky, protože veřejná správa nemá nástroje, jak je dostatečně zaplatit, máme tabulkové platy. Věřím, že se nám podaří najít dostatečné množství lidí, kteří budou ochotni pracovat ve veřejném sektoru a starat se o kybernetickou bezpečnost Jihomoravského kraje a jeho organizací.  Máme velké štěstí, že Brno je sídlem Národního centra kybernetické bezpečnosti, už vznik našeho Kybernetického operačního centra zde byl konzultován a koordinován. Máme štěstí, že je zde Masarykova univerzita s velmi silným zázemím právě pro oblast IT i řada komerčních subjektů, které jsou národními a evropskými hráči v oblasti informačních technologií. To jsou všechno výhody a my se teď budeme snažit, abychom zamezili co největšímu počtu kybernetických incidentů, a v případě, že se objeví, tak je budeme okamžitě řešit právě ve spolupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Do centra jsme investovali zhruba sedm milionů korun a bude sloužit jak samotnému krajskému úřadu, tak dalším organizacím, nabídneme tuto možnost i ostatním veřejným nemocnicím,“ řekl hejtman Michal Hašek.

„Kybernetické operační centrum Jihomoravského kraje je dohledové centrum, které bude chránit zapojené subjekty před kybernetickými útoky. Bude zabezpečovat také ochranu dat před jejich ztrátou, zneužitím nebo zničením. Půjde o monitorování, to znamená, že kybernetické centrum nepůjde do dokumentů, do jejich obsahu, to mu nepřísluší, bude pouze sledovat anomálie v IT infrastruktuře, tyto vyhodnocovat a následně na ně reagovat. Nyní zde budou tři zaměstnanci a jejich vedoucí s tím, že prostor centra je dimenzován na celkem deset pracovních míst. Počítáme s tím, že pojmeme všechny příspěvkové organizace, do budoucna je možné nabízet tuto službu jiným subjektům, krajům, městům či jiným organizacím.“ doplnil Martin Koníček, vedoucí odboru kanceláře ředitelky krajského úřadu.

Zdroj: www.systemonline.cz