TOP

KYBEZ

Střední škola Čichnova vsadila na nástroj Gordic CSA

První střední škola na Moravě, která vyučuje čtyřleté maturitní obory se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, si zvolila pro výuku analýzy IT bezpečnosti aplikaci CSA (Cyber Security Analysis) od společnosti Gordic. Letos v tomto nástroji poprvé probíhaly praktické maturitní zkoušky.

 

Ve škole s tím, co bude v práci

Před rokem došlo k dohodě mezi společností Gordic a zástupci SŠIPF Čichnova o spolupráci na výuce kybernetické bezpečnosti a poskytnutí aplikace CSA pro studijní účely. Díky aplikaci CSA se studenti a studentky naučí zpracovávat analýzu kybernetické bezpečnosti a celkově procesně řídit IT bezpečnost organizace. Tyto dovednosti se budou hodit všem budoucím analytikům, auditorům, manažerům kybernetické bezpečnosti a dalším IT pracovníkům. Aplikaci CSA už využívá několik desítek organizací. Vzhledem k tomu, že se postupně rozšiřuje počet subjektů spadajících pod zákon kybernetické bezpečnosti, využívá i nástroj CSA stále více organizací. Je pravděpodobné, že se s CSA studující setkají i ve svém budoucím zaměstnání.

 

Přínos pro výuku

Studenti a studentky na střední škole Čichnova modelují v souladu se školním vzdělávacím programem v rámci výuky jednoduché podoby informačního systému na základě konkrétního zadání. Jedná se například o cvičné, pro studijní účely vytvořené fiktivní organizace kritické infrastruktury, jako jsou banky, letiště, elektrárny, metra. Další částí zadání je výpočet rizika u studentské fiktivní firmy, kde studující řeší pravděpodobnost události (např. u databázového serveru a pracovní stanice PC). Cílem praktického úkolu je určit dopad událostí, výsledné riziko pro organizaci, a navrhnout opatření, která povedou ke snížení rizika na akceptovatelnou úroveň.

 

V rámci maturitních projektů oborů Management kybernetické bezpečnosti a Bezpečnost dat vypracovali studenti a studentky analýzu IT bezpečnosti na své vlastní kybernetické bezpečnosti.

 

Spolupráce mezi SŠIPF Čichnova a firmou Gordic stále pokračuje, ve školním roce 2022/23 si studující vyzkouší práci v další aplikaci od Gordicu. Konktrétně půjde o aplikaci GDA (GDPR Analysis), jež slouží pro zhodnocení a řízení systémů, uložení, nakládání a ochranu osobních údajů. O dalších společných aktivitách vás budeme i nadále informovat.