TOP

KYBEZ

Kdo umí, ať učí!

Je dnes již samozřejmostí, že firma, která si chce udržet životaschopnost, držet krok s dobou a zůstat konkurenceschopná, musí pečovat o profesní i osobnostní rozvoj. Poskytování služeb firemního vzdělávání se tak stalo lukrativním businessem se všemi klady i zápory. Nabídka kurzů, workshopů, seminářů, přednášek, včetně programů z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti je téměř nekonečná, a rozdíl v jejich odborné úrovni se velmi různí. Rozhodne-li se dnes zaměstnavatel poslat svého zaměstnance na odborný kurz, brzy řeší otázku, který z množství nabídek vybrat, aby čas a investice do něj vložené byly pro firmu skutečně přínosné.

V oblasti kybernetické bezpečnosti je správný výběr poskytovatele ještě náročnější. Všichni známe to poněkud jedovaté rčení: „Kdo umí, dělá; kdo neumí, učí“. Pokud by se tak skutečně dělo u odborných vzdělávacích programů, a dokonce na kurzech věnovaných bezpečnostní problematice, nebezpečně se přiblížíme riziku pravděpodobnosti bezpečnostního incidentu. Kdo potom nese odpovědnost?
Zásadní podmínkou efektivnosti vzdělávacího programu, je správná volba lektora, s důrazem na jeho erudici, tedy odbornost, komunikační schopnosti a praktické zkušenosti. Stejně jako v minulosti byli, v tom lepším případě, učitelé vybíráni mezi zkušenými odborníky, doporučujeme také dnes pečlivě vážit, koho pověříme, aby vzdělával naše zaměstnance.
Při výběru lektora pak věnujme pozornost nejen lektorově kvalifikaci, ale také jeho referencím, případně hodnocení účastníků již realizovaných programů. Jinou možností je spolehnout se na některou z akreditovaných vzdělávacích institucí, které prošly přísným akreditačním procesem, a nadále zůstávají pod kontrolou akreditačního orgánu. V každém případě si pohlídejme, aby platilo spolehlivě a pravidelně: „Kdo umí, ten učí a kdo učí, ten umí“.

Mohlo by Vás zajímat: