TOP

KYBEZ

Koordinátoři Kybersoutěže z firmy Gordic předali ceny studentům na Vysočině

Od září 2019 je v běhu další, již 4.ročník Kybersoutěže pro středoškolské studenty bez rozdílu zaměření.
Soutěž pořádá česká pobočka AFCEA. Společnost Gordic, která soutěž svým sponzorstvím, ale i aktivním
přístupem svých odborníků v kybernetické bezpečnosti, provází od prvního ročníku, využila pro tento ročník
postu “Hlavní partner” soutěže.

Plán soutěže 
Soutěž se skládá ze tří národních kol. První kolo je tzv. osvětové a nabízí nejen studentům, ale každému
případnému zájemci, prověřit si svou účastí, znalosti z kybernetické bezpečnosti.  Do druhého kola postupují
pouze studenti ve věku 15 – 20 let. Obě kola, první i druhé, probíhají prostřednictvím webového soutěžního portálu.
Po každém z těchto kol, koordinátoři ze soutěžního výboru, osobně navštěvují úspěšné studenty na jejich školách
a spolu s diplomem a gratulací, předávají i drobné prezenty od sponzorských firem.

Ve třetím kole soutěže se již nejúspěšnější studenti z celé republiky setkávají tváří v tvář a prezenční formou
testují své znalosti a praktické zkušenosti v kybernetické oblasti před soutěžní porotou. Součástí prezenčního
finále jsou odborné prezentace pro návštěvníky, tabletopy firem a mnohdy i speciální prezentace lokality, ve které soutěž probíhá.

Růst popularity  
Zájem o soutěž ve studentské populaci rok od roku stále roste. V tomto ročníku se prvního, osvětového kola,
zúčastnilo téměř 4500 studentů z celé republiky. Analytici společnosti Gordic přispívají do soutěže vymýšlením
soutěžních úloh, spolupracují a pomáhají v soutěžním výboru s organizací soutěže a  tím se snaží spolupodílet
se na společné myšlence organizátorů soutěže, zábavnou formou hledat nové talenty pro řízení kybernetické
bezpečnosti naší republiky a šířit důležitost myšlenky kybernetické bezpečnosti, kterou se Gordic zabývá
již mnoho let a na jejích základech staví i své aplikace.

První osvětové kolo proběhlo v termínu od 9. září 2019 do 30. října 2019.  Zástupci firmy Gordic jako koordinátoři soutěže pro Kraj Vysočina, předávali ceny vítězům, za první kolo na střední škole VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou.